pl Aktualności Wolna Droga /cms_tmp/news.rss Aktualności Wolna Droga Rozpoczęły się wybory w Związku. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321300:pl Dobiega końca kolejna kadencja władz związkowych i zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” w wielu strukturach przystąpiono do podsumowania mijającej kadencji i wyboru nowych władz. W niektórych strukturach Związkowych działających na kolei takie wybory już się odbyły. Do nich należy Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Zachodniego Zakładu Spółki w Poznaniu. Tu bowiem 15 grudnia 2017 r. dokonano wyboru nowych władz. 0000-00-00 Kształcenie przyszłych kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321299:pl Współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze szkołami ponadgimnazjalnymi, program nauczania na kierunkach kolejowych, zapobieganie luce pokoleniowej na kolei - to tematy podejmowane podczas spotkania przedstawicieli PLK i szkół kształcących uczniów na kierunkach kolejowych z Anną Zalewską, Minister Edukacji Narodowej. Dyskutowano o możliwościach pozytywnych zmian w procesie nauki i zdobywania doświadczeń zawodowych przez uczniów, którzy chcą podjąć pracę w branży kolejowej. 0000-00-00 Ocalić od zapomnienia i zniszczenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321298:pl Przypomnijmy: Ochrona zabytkóww rozumieniu przyjętym w obowiązującej obecnie w Polsce ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. oznacza działania organów administracji publicznych podejmowane w celu: • zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowaniezabytkóworaz ich zagospodarowanie i utrzymanie; • zapobiegania zjawiskom niepożądanym: niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków, ich kradzieżom, zaginięciom, nielegalnemu wywozowi za granicę; • kontrolowania stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; • uwzględniania zadań ochronnych w procesie planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniaśrodowiska. 0000-00-00 Podsumowanie roku. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321269:pl Rozmowa z Henrykiem Grymelem – przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”Panie przewodniczący, zbliża się koniec roku, nadchodzi czas podsumowań, refleksji. Jaki to był rok z pana perspektywy, jako przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy?Na pewno nie był to rok łatwy. Wbrew oczekiwaniom wielu osób zmiany, które nastąpiły w spółkach kolejowych po ostatnich wyborach parlamentarnych, nie do końca przyniosły pozytywne skutki dla kolejarzy. Z perspektywy upływającego czasu niektóre nominacje do zarządów spółek nie były trafione i przynosiły negatywne skutki zarówno dla samych spółek, jak i pracowników w nich zatrudnionych. 0000-00-00 Z trzeciej strony - I na koniec…. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321268:pl Zazwyczaj o tej porze roku staram się podsumować mijający okres przywołując słowa, którymi starałem się opisywać otaczającą nas rzeczywistość.Przełom roku, to również moment, kiedy każdy z nas chce podsumować mijające 12 miesięcy, ocenić wszystko to, co wtedy się wydarzyło, odszukać w pamięci tylko dobre chwile... 0000-00-00 Kolejarskie Świętowanie ‘2017 na Dolnym Śląsku. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321266:pl Podobnie, jak w całym kraju, również kolejarze dolnośląscy uczcili w różnoraki i w różnych miejscach i różnym czasie swoje Patronalne święto – Święto Kolejarza, oraz prosili swoją patronkę, Świętą Katarzynę Aleksandryjską, o opiekę nad Bracią Kolejarską i nad wszystkimi tymi, którym kolejarze służą. I tak… 0000-00-00 Życzenia Przewodniczącego Rady KSK NSZZ „S”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321240:pl Koleżanki i Koledzy! W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2018 Rok żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Życzę, by nadchodzący niepowtarzalny czas grudniowych spotkań był przeżywany w Waszych domach w pokoju i serdecznej bliskości z Rodziną 0000-00-00 Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321239:pl Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim pracownikom Polskich Kolei oraz Czytelnikom „Wolnej Drogi” radosnych, spokojnych, pełnych refleksji i wyciszenia świątecznych chwil, oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym 2018 Roku. 0000-00-00 Ostatnie pożegnanie Ś.P. Marka Podskalnego. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321238:pl Słowem wstępuSą takie chwile w naszym życiu, kiedy musimy się zmierzyć, my, jako ludzie, z czymś, czego nie da się zrozumieć, pojąć, dotknąć… Są takie chwile, kiedy jesteśmy bezradni… Taką chwilą, takim wydarzeniem, którego umysł ludzki nie jest w stanie pojąć i trudno mu go zaakceptować jest śmierć drugiego człowieka. 0000-00-00 Gala z okazji Święta Kolejarza ‘2017. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321215:pl W dniu 14 listopada 2017 roku w częstochowskim hotelu „Grand” odbyła się gala z okazji Święta Kolejarza, w ramach której wręczono odznaczenia państwowe i resortowe za szczególne dokonania w pracy zawodowej pracownikom spółek kolejowych – członkom NSZZ „Solidarność”. W tym roku aktu dekoracji dokonał podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Bittel, w asyście przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryka Grymela 0000-00-00 XXXIV Pielgrzymka Kolejarzy na Jasnej Górze. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321208:pl W dniach 4 i 5 listopada już po raz XXXIV na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Kolejarzy,w tym roku pod hasłem: „Idźcie i głoście z Maryją”.W sobotę pielgrzymka rozpoczęła się ogólnopolskim spotkaniem emerytów i rencistów w Sali o. Kordeckiego. Po spotkaniu w Bazylice oficjalnie przywitał pielgrzymów duszpasterz kolejarzy ks. Eugeniusz Zarębiński, po czym o. Andrzej Derdziuk wygłosił konferencje pt. „Fatimskie orędzie nadziei”. 0000-00-00 Życzenia z okazji Święta Kolejarza. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321189:pl Życzę Koleżankom i Kolegom solidarności i determinacji w działaniu na rzecz polskiej kolei. Życzę, by nasze wspólne zabieganie o godne warunki życia i kolejarskiej służby przynosiło rozwiązania satysfakcjonujące pracowników. Życzę Wam wszystkim, a także Waszym najbliższym błogosławieństwa naszych patronów – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Rafała Kalinowskiego i bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego, zdrowia, spokoju i pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy, satysfakcji z działalności związkowej. Jeszcze raz gratuluję otrzymanych wyróżnień. 0000-00-00 IV Kongres Rozwoju Transportu. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321186:pl 6 listopada br. w Łodzi odbył się IV Kongres Rozwoju Transportu. Tematem wiodącym Kongresu – „Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski?” (CPK). Kongres Rozwoju Transportu, to jedno z największych niezależnych wydarzeń związanych z sektorem transportowym. Gromadzi przedstawicieli władzy centralnej, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów i obserwatorów rynku. 0000-00-00 Zapomniany dworzec. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321185:pl Nie, nie, to nie będzie tekst nostalgiczny o zapomnianym dworcu na nieczynnej od lat linii kolejowej gdzieś w Polsce. Będzie to natomiast tekst nostalgiczny o zapomnianym dworcu na węzłowej stacji położonej w ciągu europejskiego korytarza transportowego E30, którego obecny stan nie przynosi sławy PKP. Każdy kto w ciągu ostatnich kilku lat miał okazję być na tym dworcu, mógł się przekonać, że jego stan znajduje się w bardziej niż opłakanym stanie. 0000-00-00 XXXVII Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321162:pl Tak, tak, to już 37 lat minęło od chwili, w której 34 delegatów z całej sieci PKP, zebranych w Lokomotywowni Wrocław Główny, sprzeciwiając się aspołecznej polityce prowadzonej przez ówczesne władze, a także odwlekanej rejestracji NSZZ „Solidarność”, postanowiło podjąć, dramatyczny w swej formie, protest głodowy, apelując jednocześnie do koleżanek i kolegów o rzetelną pracę, aby nie dać władzy powodu do podjęcia wobec protestujących niebezpiecznych decyzji. Stąd też do wszystkich Kolejarzy został wystosowany Apel: WASZA PRACA, NASZA GŁODÓWKA, WSPÓLNE ZWYCIĘSTWO KOLEJARZY. 0000-00-00 Błogosławiony Patron „Solidarności”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321161:pl Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej „Solidarności”. Jego patriotyczne homilie wygłaszane podczas mszy św. za Ojczyznę w kościele p.w. św. Stanisława Kostki gromadziły tłumy nie tylko warszawiaków. Od 1982 roku ks. Jerzy Popiełuszko organizował Msze św. za Ojczyznę, zgodnie z przesłaniem „Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj”. Wygłaszane patriotyczne homilie opierał na nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Porwany 19 października 1984 roku w czasie powrotu z Bydgoszczy do Warszawy, był torturowany, a następnie wrzucony do Wisły z zapory we Włocławku. 0000-00-00 Wyzwanie i odpowiedzialność. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321133:pl „Wolna Droga” rozmawia z Maciejem Lignowskim, Prezesem Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.Panie Prezesie, kolej w Trójmieście ma bardzo bogatą historię, bo to już ponad 100 lat. A sama SKM-ka, ma już 65. To chyba dość spore obciążenie dźwigać takie brzemię…Faktycznie, system SKM zaczął się kształtować w Trójmieście zaraz po zakończeniu II wojny światowej, tj. od roku 1951, kiedy to po raz pierwszy uruchomiono regularne połączenia pomiędzy stacją Gdańsk Główny a Gdańskiem Nowym Portem. Firma PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. działa jako Spółka prawa handlowego od 1 lipca 2001 roku, tj. ponad 16 lat. Myślę, że pracownicy Spółki traktują ten okres nie w kategoriach „obciążenia”, ale z całą pewnością wyróżnienia i odpowiedzialności. 0000-00-00 Zmiany na lepsze. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321132:pl „Wolna Droga” rozmawia z Jadwigą Krawczyk, przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w ZamościuPani Przewodnicząca, staramy się dowiedzieć od przedstawicieli związków zawodowych, co zmieniło się w poszczególnych spółkach z grupy PKP w ostatnim czasie. Były jakieś zmiany w LHS-ie?Oczywiście, także w naszej Spółce nastąpiły zmiany. Przede wszystkim zmienił się skład zarządu LHS-u. Po rządach tzw. „bankomatów” wróciły osoby poprzednio kierujące spółką z prezesem Zbigniewem Tracichlebem na czele. Moim zdaniem zdecydowanie jest to zmiana na lepsze. Są to osoby, które znają firmę i jej problemy. Jest więc nadzieja na dobrą współpracę dla dobra firmy, jak i pracowników w niej zatrudnionych. 0000-00-00 Obrady Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Ustroniu. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321131:pl W dniach 9-10 października 2017 roku w Ustroniu odbyła się Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach, prowadzona przez przewodniczącego Stanisława Hrustka, z udziałem dwóch członków prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy – Henryka Grymela i Stanisława Kokota. W spotkaniu uczestniczył również Dominik Kolorz - przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 0000-00-00 Jesteśmy łącznikami ludzi. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321130:pl Powiedzieli „Wolnej Drodze” Adam i Mirosław Sawczyńscy, pasjonaci kolei z EłkuObaj Panowie w roku 2003 zaangażowaliście się w organizację imprezy „Ratujmy zabytki kolei ełckiej”. Skąd się u was wzięło zainteresowanie tym tematem?Mirosław: Pracując na PKP widzieliśmy, że obiekty kolejowe, szczególnie lokomotywownia w Ełku, jako zakład pracy, jest niedostępna dla mieszkańców, szczególnie dla uczniów ełckich szkół, choć jest to obiekt zabytkowy - szczególnie ze względu na wyposażenie wewnątrz budynku oraz niepowtarzalną okazję poczucia atmosfery wewnątrz lokomotywowni. Do tego przedsięwzięcia przyczynili się: instruktor Stanisław Kalinowski, Sławomir Eksterowicz, maszyniści i dyspozytorzy. Dziękujemy również Stanisławowi Fietkiewiczowi - wieloletniemu Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ełku. 0000-00-00 Zmiany, zmiany, zmiany…. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321108:pl „Wolna Droga” rozmawia z Barbarą Miszczuk, przewodniczącą Sekcji Zawodowej PKP S.A. NSZZ „Solidarność”Pani przewodnicząca, rozmawialiśmy z przedstawicielami różnych spółek kolejowych na temat zmian, jakie zaszły po erze „bankomatów”, ale chyba najwięcej zmian zaszło w zarządzie PKP S.A. Najpierw był Bogusław Kowalski…Trudno mi cokolwiek powiedzieć, iż z tego, co pamiętam pan Kowalski był prezesem PKP S.A. tylko 2 dni i tak naprawdę można to uznać jedynie za fakt medialny, który raczej chluby spółce nie przyniósł. 0000-00-00 Pionierzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321107:pl „Wolna Droga” rozmawia z Mirosławem Gilarskim, prezesem zarządu Spółki PKP Utrzymanie Sp. z o.o.Panie Prezesie, podczas naszej ostatniej rozmowy w lutym tego roku powiedział Pan, że PKP Utrzymanie, to „układ nerwowy kolei”. W jakiej kondycji jest dzisiaj ten układ?PKP Utrzymanie jest dziś firmą stabilną i sprawnie realizującą postawiona przed nią zadania. Mogę potwierdzić to, co sygnalizowałem w naszej rozmowie sprzed pół roku - zoptymalizowaliśmy strukturę spółki, osiągnęliśmy porozumienie pomiędzy zarządem i pracownikami, zawarliśmy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i „wyczyściliśmy” wszystkie zaległości prawno-finansowe oraz majątkowe powstałe na skutek wydzielenia nas z TK Telekom. Natomiast ostatnie półrocze, to rozpoczęcie programu inwestycyjnego, programu podnoszenia kompetencji pracowników i informatyzacja procesów. Dużo udało się naprawić z tego co poprzednicy zepsuli. 0000-00-00 Nie należy uciekać przed innowacyjnością. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321106:pl Rozmowa z Horstem Kaufmannem, Prezesem Zarządu Kapsch CarrierCom Sp. z o.o. Panie Prezesie, w czerwcu minęły 22 lata ścisłej współpraca polskich kolei z firmą Kapsch. Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom najważniejsze wydarzenia z tej bogatej już historii.Bez wątpienia takim wydarzeniem było nawiązanie współpracy z polskimi kolejami. Uczestniczyliśmy w cyfryzacji sieci telekomunikacyjnej polskich kolei. Istotnym wydarzeniem było również uzyskanie w wyniku przetargu zamówienia na budowę sieci GSM-R dla PKP PLK. Wybudowaliśmy dwie centrale systemu (MSC) w Warszawie i w Poznaniu pracujące geo-redundantnie oraz zabudowaliśmy naszym systemem ponad 600 km sieci kolejowej. 0000-00-00 TRAKO ‘2017. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321105:pl TRAKO, to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Tegoroczna 12. edycja TRAKO została objęta Patronatem Honorowym Pana Andrzeja Adamczyka, Minister Infrastruktury i Budownictwa. 0000-00-00 „Dobra zmiana” w PKP CARGO S.A.. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321104:pl W ramach cyklu wywiadów pokazującym zmiany, jakie zaszły w spółkach kolejowych od ostatnich wyborów parlamentarnych, widzianymi oczami związkowców, mamy okazję porozmawiać z przedstawicielem „Solidarności” w PKP CARGO S.A. Panie Przewodniczący, czy może nam pan powiedzieć, co się zmieniło w spółce w tym czasie? Czy zmiany, które zaszły, miały charakter tylko personalny, czy też wdrożono jakieś zmiany organizacyjne?Najważniejsza zmiana, to powrót do tego modelu PKP CARGO S.A., który sprawdzał się przez ostatnie kilkanaście lat. Spółka jako firma zintegrowana, która posiada zarówno funkcję handlową, jak i eksploatację, utrzymanie oraz służby pomocnicze. Nowy zarząd zgodził się z naszym podstawowym postulatem, tj. wstrzymał pionizację i powrócił do obszarowego modelu zarządzania, wycofał się też z zamiaru sprzedaży siedziby zakładów Południowego i budynku Centrali Spółki w Krakowie na Kamiennej. To znaczące i oczekiwane zmiany. Zmiany inne, także te personalne, są ich konsekwencjami. 0000-00-00 Historia o Was niezapomniała, my o Was nie zapomnieliśmy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321080:pl Obchody 78. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Szymankowie i Tczewie1 września 1939 r. - operacja Dirschau, czyli trochę historiiDnia 31 sierpnia zawiadowca stacji w Malborku zwrócił się do stacji Tczew o przysłanie dwóch parowozów w celu przetransportowania wagonów z bydłem. Mimo napiętej sytuacji, tczewscy kolejarze zrobili wszystko, by nocne pociągi towarowe (nr 963 i 965) z Prus Wschodnich do Rzeszy mogły przejechać przez polskie Pomorze. Załogi parowozów udały się z Tczewa do Malborka (załoga pociągu 963 – Wojciechowski i Matuszka – już wieczorem 31 sierpnia na 1 września). Ani jedna, ani druga do Tczewa nie wróciła. 0000-00-00 Trzeba pamiętać o przeszłości. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321079:pl „Wolna Droga” rozmawia z Jackiem Prętkim – organizatorem obchodów upamiętniających zamordowanie polskich kolejarzy, celników i ich rodzin ze stacji Szymankowo, członkiem Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 0000-00-00 Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321078:pl Uroczystość rozpoczęcia Roku szkolnego 2017/2018 w Technikum Kolejowym im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy - nad którym „Wolna Droga” sprawuje patronat medialny - zgromadziła 225 młodych ludzi, w tym 61 rozpoczynających naukę w trzech nowych klasach. Na inauguracji obecni byli także przedstawicieli władz miasta i spółek kolejowych. 0000-00-00 Konsolidacja, to szansa dla spółek po prywatyzacji. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321053:pl „Wolna Droga” rozmawia z Elżbietą Baczewską – Przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w TK Telekom Sp. z o.o.Pani Przewodnicząca, zanim przejdziemy do rozmowy w kwestii obecnej sytuacji spółki TK Telekom Sp. z o.o., czy może Pani przypomnieć czytelnikom, jak w ogóle doszło do powstania tego podmiotu. Wydaje się to bowiem bardzo istotne w perspektywie tego, co się obecnie dzieje.Prywatyzacja spółki TK Telekom Sp. z o.o. w obecnej formie jest pokłosiem polityki prowadzonej przez zarząd PKP S.A., któremu przewodniczył pan Jakub Karnowski. 0000-00-00 W obronie pracowników Oddziału Dolnośląskiego Przewozów Regionalnych. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321052:pl 28 lipca 2017 roku Wiesław Natanek - Przewodniczący Organizacji Związkowej „Solidarności” w Dolnośląskim Oddziale Spółki Przewozy Regionalne, wystosował do senatorów, posłów i radnych następujący…ApelSzanowni Państwo, Posłowie, Senatorowie, Radni Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” przy Oddziale Dolnośląskim Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, zaniepokojona prowadzoną przez Urząd Marszałkowski polityką transportową na terenie województwa dolnośląskiego, zwraca się z prośbą o pomoc i podjęcie działań w obronie naszych miejsc pracy. 0000-00-00 37. Rocznica. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321051:pl Z całą pewnością można przyjąć, że program wrocławskich obchodów 37. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, to była oferta zarówno dla tych pamiętających lata 80-te XX wieku, jak i dla młodego pokolenia, które tamten czas zna z opowiadań dziadków, rodziców lub z lekcji historii. Uroczystości związane z tą znamienitą Rocznicą rozpoczęły się we Wrocławiu już 19 sierpnia Mszą Świętą odprawioną na górze Iglicznej koło Międzygórza, zaś w sobotę 26 sierpnia od specjalnego pokazu fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia, a zakończą 9 września „Biegiem Solidarności”. 0000-00-00 Zależy nam, by pasażerowie, którzy coraz częściej podróżują koleją, nadal korzystali z pociągów. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321050:pl Powiedział „Wolnej Drodze” Arnold Bresch, członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.W 2017 r. widać, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpędzają inwestycje. Kiedy w podobnej skali będziemy odczuwać efekty prac? Znaczące efekty modernizacji, to najbliższe lata, choć już widać zmiany. Od połowy czerwca dzięki zakończeniu prac na łącznicy w Suchej Beskidzkiej skróciła się o 15 minut podróż z Krakowa do Zakopanego. Kolejne 15 minut uzyskamy na tej trasie w grudniu dzięki budowie łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. Zbudowaliśmy tam 2 piękne obiekty. Ta krakowska inwestycja otworzy również możliwości kolei w Krakowie. 0000-00-00 Zadania przewozowe realizowane są na najwyższym poziomie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321049:pl Powiedział „Wolnej Drodze” Waldemar Bogatkowski, Przewodniczący Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność”Naprawa spółki Przewozy Regionalne trwa. Co nowego w spółce?Spółka Przewozy Regionalne, w której w dalszym ciągu trwa proces restrukturyzacji, funkcjonuje jako największy przewoźnik regionalny w Polsce i moim zdaniem widać, że poziom świadczonych przez naszych pracowników usług przewozowych ulega znacznej poprawie. I to nie tylko w obsłudze klientów, w której osiągamy coraz lepsze wyniki, ale również w poprawie stanu taboru. Wspomnę tu o zakupie nowych, nowoczesnych składów pociągów produkowanych - co ważne - przez polskie zakłady kolejowe, co jest szczególnie godne zauważenia i docenienia. 0000-00-00 Z trzeciej strony - Syriusz. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321022:pl Okres wakacyjny zwany jest od dawna sezonem ogórkowym. Czas ten (za Wikipedią) kojarzy się ze zwolnieniem biegu życia politycznego, małą atrakcyjnością programów stacji telewizyjnych i radiowych (częste powtórki), a także pojawiającymi się w sezonie ogórkowym przeróżnymi „sensacjami” prasowymi mającymi na celu podniesienie spadającej poczytności gazet. 0000-00-00 „To był naprawdę ważny Sierpień”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321024:pl Powiedział „Wolnej Drodze” Zbigniew Iwaniuk, współtwórca kolejowej „Solidarności”, uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem 35-lecia „Solidarności”, Medalem Kapituły „Niezłomni” przyznanym przez ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Krzyżem „Semper Fidelis” przyznanym przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów. 0000-00-00 „Semafor” – nasze początki. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=321023:pl Niebawem kolejna rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Tym razem zamiast corocznego wspominania Sierpniowych Strajków - Zygmunt Sobolewski, zastępca redaktora naczelnego dwutygodnika „Wolna Droga”, opowiada, jak powstawała niezależna związkowa prasa kolejowa – „Semafor” – „Wolna Droga”. 0000-00-00 Branżowa inicjatywa nabiera rozpędu. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320993:pl Dnia 28 lipca 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0.”, które przyjęło program działalności do końca bieżącego roku. Postanowiono, iż w ramach podejmowanych działań powstanie branżowa koncepcja, która ma wesprzeć stronę rządową w podejmowanych inicjatywach w ramach programu rozwojowego „Luxtorpeda 2.0”. 0000-00-00 Pociągiem pasażerskim z Legnicy do Lubina i Rudnej Gwizdanów pod koniec 2019 roku. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320992:pl PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 21 lipca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na realizację zadania „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”. Głównym efektem zamierzonej inwestycji będzie poprawa systemu komunikacji na Dolnym Śląsku. Ze strony zamawiającego, czyli Spółki PKP PLK umowę podpisali: Dyrektor Regionu Śląskiego PKP PLK S.A. Jerzy Dul oraz Zastępca Dyrektora ds. Projektów Unijnych Regionu Śląskiego PKP PLK S.A., Bożena Kozmowska, a ze strony wykonawcy robót Spółki TORPOL z Poznania, wiceprezesi Zarządu: Krzysztof Miler i Tomasz Krupiński. 0000-00-00 Wspólnie dla bezpieczeństwa. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320991:pl „Bezpieczne wakacje”, to akcja kolejarzy i strażaków kierowana do dzieci i dorosłych. W kolejne, następujące po sobie weekendy, na dworcach kolejowych w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie i Łodzi prowadzone będą szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i korzystania z automatycznego defibrylatora (AED). Każda z osób odwiedzających przygotowane stoisko uzyska informacje dotyczące bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach oraz będzie mogła otrzymać odpowiedzi na pytania z zakresu bezpieczeństwa czynnego i biernego. Akcji towarzyszyć będzie szereg atrakcji dla dzieci – łamigłówki, kolorowanki oraz bajki i animacje promujące bezpieczeństwo. 0000-00-00 Jestem osobą bardzo aktywną. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320960:pl Często na łamach gazet - w tym „Wolnej Drogi” - czytamy wywiady z ludźmi znanymi; politykami, VIP-ami, celebrytami. Pisma branżowe piszą o dyrektorach resortów, zakładów pracy. Nasz dwutygodnik o prezesach spółek kolejowych, prominentnych działaczach związkowych, członkach Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Często jednak bywa tak, że któryś z naszych kolegów jest zatrudniony w jakiejś liniowej spółce, a my mało, a właściwie nic o jego poza zawodowej działalności nie wiemy. Do takich osób należy Łukasz Starczewski, od 2009 roku zatrudniony na stanowisku starszego dyżurnego ruchu w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu, którego odpowiedzi udzielone „Wolnej Drodze” mam nadzieję zainteresują naszych Czytelników. 0000-00-00 Zamiast sprzedawać udziały w nieruchomościach, planujemy czerpać długofalowe przychody . http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320959:pl Panie Prezesie, na początek pytanie o Pana decyzję o zasiadaniu w zarządzie PKP S.A. Pana życiorys zawodowy, to z jednej strony bezpośrednie zarządzanie, choćby PKP CARGO, z drugiej zaś nadzór nad całą branżą – Urząd Transportu Kolejowego. Co przeważyło, że zgodził się Pan na współzarządzanie Grupą PKP?Grupa PKP skupia w sobie kilkanaście spółek kolejowych o różnym rodzaju działalności. W zarządzaniu taką strukturą przydatne będzie zarówno doświadczenie wyniesione z PKP CARGO, gdzie przy znajomości rynku towarowego mocny nacisk kładziony jest na działalność konkretnej spółki, jak i doświadczenie z Urzędu Transportu Kolejowego, gdzie na kolej patrzy się jak na jeden, spójny układ. 0000-00-00 Obchody 37. Rocznicy „Lubelskiego Lipca 1980”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320958:pl W Lublinie 16 lipca br. odbyły się uroczystości upamiętniające 37. Rocznicę „Lubelskiego Lipca 80” – wydarzenia, które przez wielu uważane są za zarzewie fali strajków, które przetoczyły się w następnym okresie przez cały kraj i doprowadziły do upadku komunizmu. Jak śpiewał Krzysztof Cugowski „Stąd ruszyła lawina żarem lipcowych dni. Trud człowieczej odwagi w dzwon wolności bił.” 0000-00-00 Jestem nadal członkiem „Solidarności”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320931:pl Mówi w rozmowie z „Wolną Drogą” Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w WarszawiePanie pośle, przez szereg lat był Pan działaczem NSZZ „Solidarność”. Dlatego nie mogę rozpocząć rozmowy od Pańskiej oceny realizacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości polityki społecznej lansowanej przez „Solidarność”.Tak, od przełomu 1989/90 do złożenia ślubowania w Sejmie RP (październik 2015 r.) byłem przewodniczącym zarządu regionu, członkiem prezydium Komisji Krajowej i członkiem KK NSZZ „Solidarność”. Co do realizacji naszej (jestem nadal członkiem Związku) polityki społecznej przez rząd premier Pani Beaty Szydło, to uważam, że w ciągu półtora roku obecnej kadencji Sejmu udało nam się - tym razem mówię jako poseł Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości - zrealizować znaczną część programu wyborczego PiS, a także przełożyć na konkretne ustawy wiele zapisów Uchwały Programowej ostatniego Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”. Oczywiście mam świadomość, że Związek oczekuje na więcej i ma do tego pełne prawo, jako organizacja reprezentująca ludzi pracy, emerytów i rencistów. 0000-00-00 Katarzyna Kucharek – kobieta (nie)zwykła. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320930:pl „Wolna Droga” rozmawia z panią Prezes Fundacji Grupy PKPZacznijmy od prostego pytania – kim jest Katarzyna Kucharek, zawodowo, prywatnie?Zawodowo jestem prezesem Fundacji Grupy PKP, z czego jestem bardzo dumna. To niewątpliwie zaszczyt reprezentować Fundację powołaną przez Polskie Koleje Państwowe S.A. w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Istotny jest również fakt, iż nasza działalność pozwala w jakimś stopniu łączyć poszczególne Spółki Grupy PKP, które systematycznie przeznaczają część wypracowanego dochodu na cele społeczne. 0000-00-00 Barcice to nie tylko turniej. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320929:pl Począwszy od 2006 r. w trakcie corocznych turniejów w piłce nożnej odbywających się w Barcicach k. Starego Sącza, Regionalna Sekcja Kolejarzy organizuje loterię charytatywną. Dochód z niej przeznaczany jest na pomoc kolejarzom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Poprzez jedenaście lat kolejowa „Solidarność” organizując loterię charytatywną pomogła 21 osobom, na łączną kwotę ponad 43 tys. zł. Taka działalność, to przykład realizacji jednego z zadań statutowych, jakim jest niesienie pomocy członkom NSZZ „Solidarność” 0000-00-00 Inwestycje są niezbędne, gdyż dzięki nim kolej staje się szybsza, wygodniejsza, bezpieczniejsza…. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320900:pl Powiedział „Wolnej Drodze” Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.Czy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyśpieszyły z inwestycjami? Jak Pan obecnie ocenia działania w zakresie realizacji Krajowego Programu Kolejowego?Rok 2017 r., to dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. bardzo dynamiczny okres. Tylko w pierwszym kwartale tego roku ogłosiliśmy 120 przetargów, czyli o 100 proc. więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, natomiast wartość podpisanych umów w porównaniu rok do roku jest czterokrotnie wyższa. Od stycznia podpisaliśmy umowy na kwotę 6,8 mld zł. Nie zwalniamy jednak tempa i do końca półrocza zostaną jeszcze podpisane umowy dające wartość 10 mld zł, a do końca 2018 r. będziemy mieli zawarte umowy na 75 proc. KPK. 0000-00-00 Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w Szczawnie Zdroju. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320899:pl Siedemnaste w obecnej kadencji, tym razem wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, odbyło się w Szczawnie-Zdroju, 5-6 czerwca 2017 r. Gośćmi spotkania byli: Marek Olkiewicz - Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dyrektor ds. eksploatacji; Grażyna Blicharz - dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Henryk Grymel - przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Obecny był również Dyrektor Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu Dariusz Kolubka, oczywiście, jako gospodarz tego terenu. 0000-00-00 Bombardier – w trosce o bezpieczeństwo. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320898:pl Historia firmy sięga roku 1926, kiedy to uważa powstałą w 1926 r. w Wełnowcu (obecnie dzielnica Katowic) powstała prywatna firma o nazwie Zachodnio-Polska Budowa Telefonów „Zapotel”, należąca do Józefa Pientka i zatrudniająca w owym czasie 15 osób. W roku 1932 r. „Zapotel” został przekształcony w spółkę akcyjną pod nazwą Wytwórnia Telefonów i Sygnałów Kolejowych „Telsyg”. Specjalizował się głównie w produkcji sprzętu telefonicznego, skrzynek kablowych, a także urządzeń do sygnalizacji kolejowej. 0000-00-00 „Perspektywa i możliwości są duże”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320897:pl Z Krzysztofem Magierowskim, prezesem Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o. w Bydgoszczy, rozmawia Aleksander WiśniewskiPanie Prezesie, czy w związku z likwidacją licznych linii kolejowych Kolejowe Zakłady Łączności poniosły straty? Duże? Małe?Nie odczuliśmy znaczących strat związanych z tym zjawiskiem, który następował na początku wieku w latach 2000 - 2008. Raczej skupialiśmy się na modernizacjach istniejących odcinków i dostaw urządzeń spełniających aktualne wymagania. Szczególnie znamienny jest proces modernizacji lub często budowy od nowa największych dworców kolejowych w Polsce. 0000-00-00 Demonstracja ETF w Brukseli. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320871:pl 26 kwietnia 2017 roku na placu Schumana w Brukseli, przed gmachem Komisji Europejskiej, ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu) zorganizowała pikietę w imieniu europejskich kierowców ciężarówek, kierowców autobusów i autokarów. Wśród uczestników manifestacji z 10 krajów europejskich (Francji, Belgii, Holandii, Polski, Austrii, Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Niemiec) byli również reprezentanci Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. 0000-00-00 Pracy jest dużo, ale można wszystko pogodzić. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320870:pl Powiedziała „Wolnej Drodze” pani poseł Ewa Kozanecka, pracująca między innymi w podkomisji zajmującej się osobami represjonowanymi w PRLZ pani wystąpień sejmowych i interpelacji wynika, że skupia się pani na sprawach społecznych. Które z nich uważa pani za priorytetowe?Pracuję w trzech komisjach sejmowych, tj.: Komisja Energii i Skarbu Państwa, Komisja Kontroli Państwowej i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Do moich biur poselskich przychodzą ludzie z rożnymi problemami. Staram się pomagać wszystkim. Natomiast ze spraw społecznych uważam, że wszystkie sprawy są ważne. 0000-00-00 Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” patronem IV Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320869:pl Może niektórych zdziwi fakt, iż właśnie KSK obejmuje patronatem imprezę nie kojarzącą się z koleją, transportem kolejowym itd. Może i prawda, ale Krajowa Sekcja Kolejarzy, to również, a może przede wszystkim „Solidarność”. Hasło w obecnym świecie może trochę zapomniane, a nawet nie do końca rozumiane. 0000-00-00 Program i umowa utrzymaniowa. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320868:pl Podzespół ds. Infrastruktury, działający w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, na jednym z ostatnich swoich posiedzeń omawiał założenia do nowego Programu utrzymaniowego, które zaprezentowali przedstawiciele Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 0000-00-00 Z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320840:pl W dniu 18 maja w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady KSK.W ramach spotkania omówiono stan rozmów nad projektem PUZP przesłanym przez KSK do Związku Pracodawców Kolejowych. Na ostatnim spotkaniu przedstawicieli KSK z prezesem ZPK oznajmił on, iż nie widzi przeszkód w kwestii możliwości wynegocjowania i podpisania PUZP. 0000-00-00 Spotkanie w Północnym Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A.. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320839:pl Z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 17 maja 2017 roku spotkanie załogi Północnego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A. z kierownictwem zakładu, reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Duszczyka, z udziałem Bogdana Kubiaka – wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Henryka Grymela – przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. 0000-00-00 Z prac Rady Nadzorczej PKP S.A.. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320838:pl Relacja Henryka Sikory - przedstawiciela pracowników Rada Nadzorcza swoje obowiązki wykonuje głównie podczas comiesięcznych zebrań. Jedno z nich odbyło się 9 maja 2017 r. W trakcie wielogodzinnych obrad omówiono wiele ważnych i obszernych tematów dotyczących spółek z Grupy PKP i kolei, m.in.: wdrażanie „Strategii PKP S.A. na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 r.”, którą Rada Nadzorcza przyjęła w listopadzie 2016 r. Jej realizację sprawdza i egzekwuje poprzez spotkania z Zarządem Spółki, na których otrzymuje informacje o postępach we wdrażania zapisów Strategii. 0000-00-00 Uporządkować sieć połączeń regionalnych. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320811:pl Panie pośle, zajmuje się pan w komisji sejmowej problemami kolei. Co, pana zdaniem, na kolei trzeba poprawić, a może całkowicie zmienić? Jakie wyzwania czekają kolej w najbliższych latach?Po pierwsze, realizacja programu inwestycyjnego finansowanego ze środków UE. To nie wyzwanie, a zadanie do wykonania. Modernizacja linii kolejowych, dworców, zakupy taboru - polska kolej tego potrzebuje i nie można dopuścić do marnowania choćby złotówki z przeznaczonych na ten cel środków. 0000-00-00 Jest lepiej niż było. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320810:pl Kontynuujemy cykl wywiadów z działaczami związkowymi z „Solidarności”, który ma pokazać, co zmieniło się w poszczególnych spółkach kolejowych w okresie od ostatnich wyborów parlamentarnych. No i przyszła pora na PKP PLK S.A. Panie Przewodniczący, jak pan ocenia ten czas i zmiany jakie zaszły? Jest dobrze, źle?Trudno na takie pytanie odpowiedzieć krótko i jednoznacznie. Trzeba pamiętać, że PKP PLK S.A. jest spółką strategiczną i jedną (z kilkunastu) najważniejszych w Polsce. Dlatego nie sposób patrzeć na nią w oderwaniu od tego, co się dzieje w kraju, czy w PKP. A tych zmian również nie można ocenić jednoznacznie. 0000-00-00 Pełnomocnik do spraw CPK. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320809:pl W Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia br. pod pozycją 874 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia br. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. 8 maja br. powołany został na to stanowisko prawnik, wcześniejszy wiceminister skarbu, Mikołaj Wild. 0000-00-00 Prezes PKP S.A. na posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320783:pl 13 kwietnia 2017 odbyło się Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, na którym głównym punktem obrad były prace nad tekstem projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy przygotowanego przez Henryka Grymela i Stanisława Kokota.Jeżeli ktoś przed spotkaniem spodziewał się, że będzie to typowe zatwierdzenie przedstawionego projektu, to spotkała go duża niespodzianka. Członkowie Prezydium szczegółowo sczytywali zapisy poszczególnych paragrafów zgłaszając szereg uwag, które w toku dyskusji były zatwierdzane, bądź odrzucane. Dyskusja była tak zażarta, że w pewnych momentach niezbędna była kilkuminutowa przerwa na ostudzenie nastrojów. 0000-00-00 Spotkanie emerytów w cieniu tragedii. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320782:pl To miała być zupełnie zwyczajna notatka. Notatka o tym, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Krajowej Komisji Koordynacyjnej Emerytów i Rencistów PKP NSZZ „Solidarność” działającej przy Krajowej Sekcji Kolejarzy z udziałem zaproszonych gości i przewodniczącego Henryka Grymela.Nikt wtedy nie przypuszczał, że spotkanie, które toczyło się w atmosferze przepełnionej serdecznością, radością (okraszone życzeniami wielkanocnymi), będzie miało tak smutny i tragiczny epilog na dworcu Warszawa Wschodnia. 0000-00-00 Konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa kolejowego w Polsce. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320753:pl W dniu 27 marca 2017r. w Senacie RP odbyła się konferencji pt. „Ochrona dziedzictwa kolejowego w Polsce. Historia, zasób, problemy i perspektywy”. Zorganizowały ją Komisja Infrastruktury Senatu RP, PKP CARGO S.A. oraz Polska Akademia Nauk. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: prezes Urzędu Transportu Kolejowego - Ignacy Góra, podsekretarz stanu odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei - Andrzej Bittel, prezes PKP S.A. - Krzysztof Mamiński, członek zarządu PKP CARGO S.A. - Zenon Kozendra, oraz wielu przedstawicieli i prezesów stowarzyszeń zajmujących się ochroną zabytków kolejowych z terenu całego kraju. 0000-00-00 Przedstawiciele Krajowej Sekcji Kolejarzy na Radzie Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Katowicach. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320752:pl Henryk Grymel oraz Stanisław Kokot wzięli udział w obradach Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem przewodniczącego RSK Stanisława Hrustka. Celem posiedzenia poza omówieniem bieżących spraw z zakresu funkcjonowania RSK, było spotkanie członków Rady RSK z kierownictwem zakładów działających w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. 0000-00-00 Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320725:pl Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Braci Kolejarskiej,rodzinom, emerytom i rencistom kolejowym,życzenia szczęśliwych i rodzinnych ŚwiątskładaKrajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 0000-00-00 Program 500 + w rodzinach kolejarskich. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320724:pl Program „Rodzina 500 +” wprowadzony 1 kwietnia 2016 r., to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Według prognoz, w ciągu 10 lat, dzięki programowi przybędzie ok. 278 tys. dodatkowych urodzeń. 0000-00-00 Nie będzie strajku na Dolnym Śląsku. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320723:pl Jak już wcześniej informowaliśmy, między Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Dolnośląskim Oddziałem Spółki Przewozy Regionalne od dłuższego już czasu trwała wojna psychologiczna, polegająca na ciągłym odkładaniu przez Urząd podpisania umowy na świadczenie kolejowych usług transportowych przez PR na Dolnym Śląsku, a także rugowaniu ich pociągów z najbardziej atrakcyjnych tras kolejowych. Skutkowało to ciągłą redukcją zatrudnienia w Oddziale, a także uniemożliwiało kierownictwu Oddziału opracowanie realnej strategii, która zapewniłaby pracownikom Oddziału poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. 0000-00-00 Era kolejarzy w Intercity. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320722:pl Rozmowa z Marią Sędek, przewodniczącą Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity S.A.Pani Przewodnicząca, „Wolna Droga” prowadzi cykl rozmów z działaczami związkowymi „Solidarności” z poszczególnych spółek kolejowych, który ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy obserwujecie, jako związkowcy, efekty tzw. „dobrej zmiany”? W poprzednich wywiadach, w których mowa była o spółce PKP CARGO Connect oraz PKP S.A., nie wyglądało to zbyt „różowo”. A jak to wygląda w Intercity? Czy zmiana zarządu spółki wpłynęła na sposób zarzadzania i funkcjonowania spółką? 0000-00-00 Co z tą zmianą?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320702:pl „Wolna Droga” rozmawia z Henrykiem Grymelem, przewodniczącym Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”Panie Przewodniczący, w poprzednim numerze „Wolnej Drogi” zapowiedzieliśmy cykl artykułów dotyczących zmian, jakie zaszły w spółkach kolejowych w okresie ostatnich 18 miesięcy. Istotną kwestią było to, iż ocena tych zmian ma być pokazana z perspektywy związkowców NSZZ „Solidarność”, reprezentujących poszczególne spółki. Co Pan sądzi o tym pomyśle? 0000-00-00 Otwarte zebranie w Lublinie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320701:pl W dniu 7 marca 2017 roku w Siedzibie Zakładu odbyło się spotkanie członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Komisji Zakładowej Wschodniego Zakładu Spółki. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Mirosław Oleszczuk, który gorąco przywitał przybyłych na spotkanie członków NSZZ „Solidarność”.W sposób szczególny powitał zaproszonych na to posiedzenie Komisji Zakładowej gości, a byli to: przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” - Marian Król, przewodniczący KSK NSZZ „Solidarność” - Henryk Grymel. Przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. - Marek Podskalny oraz członek Zarządu PKP CARGO S.A. przedstawiciel załogi - Zenon Kozendra. 0000-00-00 Dobra zmiana?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320675:pl Rozpoczynamy cykl artykułów, w których będziemy starali się prezentować zmiany w poszczególnych spółkach kolejowych, jakie zaszły po ostatnich wyborach parlamentarnych z perspektywy widzianej przez członków NSZZ „Solidarność”. Nie da się ukryć, iż po latach rządów w spółkach Grupy PKP tzw. bankomatów wielu ludzi oczekiwało, że „dobra zmiana” dotrze również na kolej. Żyliśmy nadzieją, że związki zawodowe przestaną być traktowane jak wróg publiczny, z którym trzeba walczyć i go zniszczyć, a pracownicy będą traktowani przez pracodawców z poszanowaniem praw pracowniczych.Oczekiwania były wielkie, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, na podstawie głosów dochodzących z niektórych spółek, iż oczekiwania oczekiwaniami, a rzeczywistość, jak to zwykle bywa, jest zgoła odmienna. 0000-00-00 WZD w Wiśle. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320674:pl W dniu 16 lutego 2017 roku w Wiśle odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO SA Zakład Południowy spółki (dawny Śląsko-Dąbrowski) w Katowicach.Obrady otworzył przewodniczący Komisji Zakładowej Jerzy Sośnierz, który przywitał wszystkich delegatów i zaproponował osoby do prezydium zebrania.Po wyborze i ukonstytuowaniu się prezydium WZD, w składzie Ryszard Ćwięk (przewodniczący), Wiesław Gołda i Dariusz Kozik, przystąpiono do dalszych obrad. Wybrano protokolantów, komisje skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. 0000-00-00 Czyżby wyrok już zapadł?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320673:pl Praktycznie od roku 2007, w którym podjęto decyzję o usamorządowieniu „Przewozów Regionalnych”, na terenie województwa dolnośląskiego trwa ich zwijanie się, co najpewniej, jak przywidują również związkowcy z Dolnośląskiego Oddziału POLREGIO, doprowadzi do jego likwidacji. Jest to wizja, jak przyznają, jedna z najgorszych, ale nauczeni dotychczasowym doświadczeniem, trudno, by mogli mieć jakąkolwiek nadzieję na odwrócenie niedobrego fatum, jakie zawisło nad Oddziałem. 0000-00-00 To była rozmowa o przyszłości. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320645:pl Dla zorientowanych nie jest tajemnicą, że od momentu usamorządowienia Spółki Przewozy Regionalne, współpraca między Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Oddziałem Dolnośląskim Spółki Przewozy Regionalne, nigdy nie układała się w sposób przyzwoity, mimo iż Urząd był i jest współwłaścicielem PR. Ta niechęć do współpracy niestety negatywnie rzutowała na kondycję Oddziału, w którym pojawiło się widmo redukcji pracowników, w większości profesjonalnie przygotowanych do organizowania i realizowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych. 0000-00-00 Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego prowadzą politykę wyniszczenia Przewozów Regionalnych. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320644:pl Zarówno Wicemarszałek Jerzy Michalak, jak i prominentni urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wielokrotnie i publicznie deklarowali wolę podpisania z Oddziałem Dolnośląskim PR przynajmniej trzyletniej umowy na świadczenie kolejowych usług przewozowych dla ludności Dolnego Śląska. Dlaczego przedstawiciele Urzędu nie dotrzymują słowa i takiej umowy nie podpisują? 0000-00-00 Musimy się przyzwyczaić do życia w różnorodności rynkowej. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320642:pl Panie Prezesie, realizacja rządowego programu mieszkanie plus w dużej mierze oparta jest na zasobach PKP S.A. Ile mieszkań wybudowanych zostanie na gruntach kolejowych?Grunty na cele programu Mieszkanie Plus mają być kupowane przez BGK Nieruchomości na zasadach rynkowych od gmin, spółek skarbu państwa, w tym PKP, rządowych agencji, jak i od osób prywatnych. PKP ma jednak tę przewagę, że grunty są zasadniczo zlokalizowane w bardzo dobrych miejscach: w centrach miast przy dworcach. Są to m.in. Wolne Tory w Poznaniu, okolice Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu czy warszawskie Odolany. Stąd też silne zainteresowanie BGK Nieruchomości gruntami kolei. 0000-00-00 Dodatni bilans spółki Przewozy Regionalne. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320614:pl Z Waldemarem Bogatkowskim, Przewodniczącym Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność” w Warszawie, rozmawia Aleksander Wiśniewski.Zmieniło się kierownictwo spółki Przewozy Regionalne. A co się zmieniło w samej spółce?Samorządy wojewódzkie powinny zawierać umowy pięcioletnie z poszczególnymi oddziałami Przewozy Regionalne spółka z o.o. Niestety nie wszystkie podeszły do wykonania tego zobowiązania w sposób profesjonalny. Chciałbym przypomnieć, że to jeden z warunków, które powinny być spełnione dla uzasadnienia pomocy finansowej z UE. 0000-00-00 Dzielimy wspólnie wypracowany zysk. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320613:pl Wolna Droga” rozmowa z Prezesem PKP Utrzymanie Mirosławem GilarskimPanie Prezesie, aby możliwa stała się sprzedaż TK Telekom sp. z o.o., poprzednio zarządzający koleją uznali, że należy wydzielić z tego podmiotu części przedsiębiorstwa, które następnie stworzyły PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Twierdzili oni, że są to działalności niedochodowe i wpływają destrukcyjnie na wynik TK Telekom. To krzywdząca opinia? 0000-00-00 Nowe spojrzenie na Grupę PKP. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320612:pl W listopadzie 2016 r., po kilkumiesięcznych pracach, Zarząd PKP S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej PKP S.A. ostateczną wersję dokumentu pod nazwą „Strategia PKP S.A. na lata 2016 – 2020 (z perspektywą do 2023 r.)”. Rada podkreślając zmianę dotychczasowej dezintegracyjnej polityki prowadzonej przez poprzedni rząd wobec kolei i skupienie możliwych działań na rzecz poprawy działalności i rozwoju narodowej kolei, zatwierdziła przygotowaną Strategię. Jest to dokument, który wpisuje się w rządowy program rozwoju kraju i strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. 0000-00-00 Unia socjalna, jak rządy PiS. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320611:pl W Unii Europejskiej toczy się ważna debata dla europejskich społeczeństw. Europosłowie debatują i czynią ustalenia na temat tak zwanego filara praw socjalnych. O co chodzi? Idzie o prawa mniejszości, niepełnosprawnych i nade wszystko o poprawę losu rodzin.Aktywni w tej ważkiej debacie są europosłowie PiS – Czesław Hoc i Zbigniew Kuźmiuk. 0000-00-00 Opłatek u kardynała. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320584:pl W dniu 7 stycznia 2017 roku w Pałacu Kurii Biskupiej Archidiecezji Krakowskiej przy ulicy Franciszkańskiej po raz kolejny spotkali się kolejarze z wielu regionów polski z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem - metropolitom krakowskim. W tym roku po raz jedenasty i ostatni, gdyż Kardynał przechodzi na emeryturę. 0000-00-00 Wypracowaliśmy zysk i chcemy integrować transport. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320583:pl Przewozy Regionalne - największy polski operator kolejowy - po raz pierwszy w swojej historii odnotował zysk na poziomie około 50 mln zł. Kolejne etapy rozwoju spółki, to zakup i modernizacja pociągów oraz stworzenie wspólnie z przewoźnikami autobusowymi zintegrowanej oferty dla pasażerów. 0000-00-00 Smaki życia - Forsa! Forsa!. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320582:pl W 1993 roku Jan Rulewski powiedział mi, że jego zdaniem, wielu ludzi garnie się do polityki, bo chcą na tym zarobić. Rulewski uważał wówczas także, że Lech Wałęsa też kieruje się chęcią zysku. Odparłem na to, że Lech Wałęsa ma przecież Nobla i nie może narzekać na brak forsy. Na to Rulewski: - A ja ci mówię, że on chce więcej i więcej... 0000-00-00 Marszałek ustąpił. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320553:pl Przewoźnik samorządowy, tj. spółka „Koleje Małopolskie”, w rozkładzie jazdy obowiązującym od 11 grudnia 2016 r. miała rozszerzyć swoją działalność i przejąć obsługę pociągów w relacji Kraków – Tarnów. Miała być do tego w pełni przygotowana poprzez nowy tabor przekazany do użytkowania przez Marszałka oraz pracowników (głównie maszynistów i konduktorów), których - jak się okazało - zamiast zatrudnić, to zamierzano wypożyczyć w spółce Przewozy Regionalne. 0000-00-00 „Dzień Bezpieczeństwa”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320552:pl Jednym z aspektów działalności pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników. Mając na uwadze zdrowie i życie pracowników, po raz pierwszy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie w Sekcji Eksploatacji w Lublinie został zorganizowany „Dzień Bezpieczeństwa”. 0000-00-00 Poranek NaKolei.pl. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320522:pl 12 grudnia 2016 r. w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach cyklu debat pod nazwą ,,Poranek NaKolei.pl” zorganizowane przez portal nakolei.pl, Centrum Rozwoju Transportu i naszą redakcję - „Wolną Drogę”. Ta inicjatywa jest bezpośrednim efektem III edycji Kongresu Rozwoju Transportu z 14 października 2016 roku, w której to uczestniczyli przedstawiciele rządu z panem wicepremierem Piotrem Glińskim na czele, eksperci oraz branża kolejowa. Głównym poruszanym tematem była, jak nazwa ,,Wspólny Bilet – szanse i zagrożenia” wskazuje, sprawa Wspólnego Biletu, dla korzystających z usług przewoźników kolejowych. 0000-00-00 Obchody 35. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320521:pl Program obchodów tej rocznicy we Wrocławiu był dość bogaty, bo rozpoczęły się one już 9 grudnia. W tym właśnie dniu odbyła się uroczystość inaugurująca wrocławskie obchody tragicznej rocznicy, w hali produkcyjnej w dawnym Polarze, dziś Whirlpool. Uroczystość w Whirlpoolu zainaugurowała Msza Święta, którą sprawował ks. bp. Andrzej Siemieniewski. On też po zakończeniu Eucharystii poświęcił nowy sztandar zakładowej „Solidarności”. 0000-00-00 . http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320494:pl Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wyrażamy nadzieję, że będzie to czas spędzony z bliskimi, wolny od trosk, pełen życzliwości i optymizmu.Niech nadchodzący 2017 rok pozwoli zrealizować wszystkie ważne plany!Fundacja Grupy PKP 0000-00-00 Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320493:pl Całej Kolejarskiej Społeczności z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę w imieniu Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i swoim własnym spokoju, samych pogodnych dni oraz sukcesów w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.Niech Waszym udziałem będzie wszystko, co dobre, szczęśliwe i radosne, a każda godzina w Nowym 2017 Roku niosła pomyślność i zadowolenie.Przewodniczący Krajowej Sekcji KolejarzyNSZZ „Solidarność”Henryk Grymel 0000-00-00 Obchody 15-lecia PKP CARGO S.A. w Katowicach. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320468:pl W PKP CARGO Południowym Zakładzie Spółki w Katowicach spotkali się pracownicy na kolejnym spotkaniu przy piwie. Tym razem nie była to tradycyjna Karczma Piwna, lecz Biesiada. Przybyli na nią pracownicy z całego terenu Zakładu - od Przemyśla, Nowego Sącza. Tarnowa, Krakowa aż po miasta ze Śląska. 0000-00-00 Już po raz XXXIII na Jasnej Górze. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320467:pl W dniach 12 i 13 listopada 2016 r. polscy Kolejarze wraz z rodzinami spotkali się na XXXIII pielgrzymce na Jasnej Górze, aby zawierzyć swoje miejsca pracy, rodziny i życie Matce Boga, Królowej Polski. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Bądźmy świadkami Miłosierdzia” w duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za łaski Roku Świętego Miłosierdzia, w jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, za chrześcijańską Ojczyznę i Światowe Dni Młodzieży. 0000-00-00 Święto Kolejarza ‘2016. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320466:pl Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, która odbyła się 21 listopada 2016 r. w hotelu „GRAND” w Częstochowie, wręczono odznaczenia państwowe i resortowe za szczególne wyróżnianie się w pracy zawodowej 146 pracownikom spółek kolejowych – członkom NSZZ „Solidarność”. Aktu dekoracji dokonał minister infrastruktury i budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk. 0000-00-00 Święto Kolejarza. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320438:pl Z okazji Święta Kolejarza – które jest świadectwem uznania dla wysiłku wszystkich pracowników spółek kolejowych – życzę Koleżankom i Kolegom solidarności i determinacji w działaniu na rzecz polskiej kolei, której historia liczy już ponad 170 lat. Życzę, by wspólne starania o godne warunki naszego życia i kolejarskiej służby przynosiły zawsze sprawiedliwe rozwiązania, by były korzystne dla tych, którzy każdego dnia służą państwu i społeczeństwu. 0000-00-00 Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320437:pl W imieniu Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz swoim własnym życzę wszystkim kolejarzom, rencistom, emerytom oraz ich rodzinom, aby Święta Katarzyna Aleksandryjska, Nasza Patronka, nieustająco orędowała za nami u Najwyższego.PrzewodniczącyRady KSK NSZZ „Solidarność”Henryk Grymel 0000-00-00 Mistrz. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320436:pl Kamil Gniadek jest uczniem III klasy Technikum Kolejowego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy – trzykrotnym wicemistrzem świata na Mistrzostwach Świata Juniorów Niepełnosprawnych, które odbyły się w dniach 29.06-03.07.2016 roku w Pradze. Wicemistrzostwo wywalczył w dyscyplinach: pchnięcie kulą, rzut dyskiem i rzut oszczepem.Kamil, wielokrotny Mistrz Polski oraz trzykrotny Wicemistrz Świata, zdobył łącznie 25 medali! Jak sam powiedział, jest zawodnikiem niepełnosprawnym w Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu, a treningi pod czujnym okiem trenerki Pani Grażyny Chochliuk realizuje na obiektach sportowych GKS Olimpia Grudziądz. 0000-00-00 36. Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320412:pl W niedzielny poranek, 23 października, pasażerowie, którzy znaleźli się na Wrocławskim Głównym, ze zdumieniem przystawali w wejściu głównym do dworca, słysząc dźwięki standardowych już utworów muzycznych wylansowanych przez orkiestrę Glenna Millera, z jego nieśmiertelną „Chattanooga, choo, choo”. Ich zdumienie potęgował fakt, że utwory wykonywała orkiestra dęta, a muzycy są ubrani w kolejarskie mundury, wielu bowiem z nich pamięta czasy, kiedy kolejowe orkiestry dęte były niemal na każdym większym węźle kolejowym. Niestety ich czas się skończył za sprawą pozbawionych wyobraźni dyletantów, nie czujących potrzebę kontynuowania tradycji, dobrej tradycji, orkiestr kolejowych, Domów Kultury Kolejarza. 0000-00-00 Luxtorpeda 2.0, czyli III Kongres Rozwoju Transportu. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320411:pl III Kongres Rozwoju Transportu skomentował dla „Wolnej Drogi” Czesław Warsewicz, wydawca portalu nakolei.pl i organizator Kongresu.14 października w Łodzi odbył się Kongres Rozwoju Transportu, podczas którego około 150 gości z całej Polski i z zagranicy debatowało o wyzwaniach, jakie stoją przed transportem, zwłaszcza kolejowym.Najważniejsze wnioski, jakie wypłynęły podczas naszej długiej dyskusji w gronie kolejarzy, inżynierów, ekonomistów, prawników, ekspertów od zarządzania, dotyczyły przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych i rozwoju przemysłu kolejowego. 0000-00-00 Kongres Rozwoju Transportu, 14 października 2016 r., Łódź. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320410:pl 14 października 2016 roku w hotelu „Holiday Inn Łódź” odbyła się trzecia edycja Kongresu Rozwoju Transportu. Hasło przewodnie tego wydarzenia Program rozwojowy „Luxtorpeda 2.0.” – główna oś reindustrializacji Polski została rozwinięta podczas paneli dyskusyjnych z przedstawicielami władz centralnych, ekspertami branżowymi oraz reprezentantami największych firm związanych z sektorem kolejowym. 0000-00-00 Konkurs z wiedzy o transporcie kolejowym. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320387:pl Mając na celu zwiększenie zainteresowania tematyką kolejnictwa, a także realizując swoje cele statutowe, tj. działanie na rzecz nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego, Fundacja Grupy PKP wspiera Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w prowadzeniu I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Transporcie Kolejowym. 0000-00-00 XXVI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320386:pl W dniu 27-28 września 2016 roku w Spale spotkali się delegaci NSZZ „Solidarność” wybrani przez członków związku z terenu całego kraju, reprezentujący praktycznie wszystkie grupy kolejarzy.Zebranie rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w kościele prezydenckim, której przewodniczył ks. Ryszard Marciniak. Następnie delegaci udali się do obiektu „Zacisze”, gdzie rozpoczęły się obrady. Przed wejściem na sale obrad przygotowano wystawę pierwszych wydawnictw NSZZ „Solidarność”. Można było zobaczyć „Semafora”, książki opisujące historię kolejarskiej „Solidarności”. O godz. 14.00 na salę wprowadzono sztandar Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i odśpiewano Hymn, a następnie - pod przewodnictwem ks. Ryszarda Marciniaka - nastąpiła chwila modlitwy i przystąpiono do obrad. 0000-00-00 Kolejowa „Solidarność” na szczytach Alp. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320385:pl Grupa kolejarzy wzięła udział w wyprawie w Alpy Pennińskie. Celem było dotarcie do czterotysięczników w masywie Monte Rossa, znajdującego się w rejonie Doliny Aosty, we włoskiej części Alp.Uczestniczyli w niej: Jan Gaida (PKP Cargo S.A. Zakład Śląski w Tarnowskich Górach), Janusz Bondaruk (PKP Cargo S.A. Zakład Centralny), Marian Hrehorowicz (były pracownik PKP Cargo S.A.) i Henryk Sikora (PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie). 0000-00-00