pl Aktualności Wolna Droga /cms_tmp/news.rss Aktualności Wolna Droga Konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa kolejowego w Polsce. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320753:pl W dniu 27 marca 2017r. w Senacie RP odbyła się konferencji pt. „Ochrona dziedzictwa kolejowego w Polsce. Historia, zasób, problemy i perspektywy”. Zorganizowały ją Komisja Infrastruktury Senatu RP, PKP CARGO S.A. oraz Polska Akademia Nauk. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: prezes Urzędu Transportu Kolejowego - Ignacy Góra, podsekretarz stanu odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei - Andrzej Bittel, prezes PKP S.A. - Krzysztof Mamiński, członek zarządu PKP CARGO S.A. - Zenon Kozendra, oraz wielu przedstawicieli i prezesów stowarzyszeń zajmujących się ochroną zabytków kolejowych z terenu całego kraju. 0000-00-00 Przedstawiciele Krajowej Sekcji Kolejarzy na Radzie Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Katowicach. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320752:pl Henryk Grymel oraz Stanisław Kokot wzięli udział w obradach Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem przewodniczącego RSK Stanisława Hrustka. Celem posiedzenia poza omówieniem bieżących spraw z zakresu funkcjonowania RSK, było spotkanie członków Rady RSK z kierownictwem zakładów działających w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. 0000-00-00 Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320725:pl Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Braci Kolejarskiej,rodzinom, emerytom i rencistom kolejowym,życzenia szczęśliwych i rodzinnych ŚwiątskładaKrajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 0000-00-00 Program 500 + w rodzinach kolejarskich. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320724:pl Program „Rodzina 500 +” wprowadzony 1 kwietnia 2016 r., to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Według prognoz, w ciągu 10 lat, dzięki programowi przybędzie ok. 278 tys. dodatkowych urodzeń. 0000-00-00 Nie będzie strajku na Dolnym Śląsku. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320723:pl Jak już wcześniej informowaliśmy, między Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Dolnośląskim Oddziałem Spółki Przewozy Regionalne od dłuższego już czasu trwała wojna psychologiczna, polegająca na ciągłym odkładaniu przez Urząd podpisania umowy na świadczenie kolejowych usług transportowych przez PR na Dolnym Śląsku, a także rugowaniu ich pociągów z najbardziej atrakcyjnych tras kolejowych. Skutkowało to ciągłą redukcją zatrudnienia w Oddziale, a także uniemożliwiało kierownictwu Oddziału opracowanie realnej strategii, która zapewniłaby pracownikom Oddziału poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. 0000-00-00 Era kolejarzy w Intercity. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320722:pl Rozmowa z Marią Sędek, przewodniczącą Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity S.A.Pani Przewodnicząca, „Wolna Droga” prowadzi cykl rozmów z działaczami związkowymi „Solidarności” z poszczególnych spółek kolejowych, który ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy obserwujecie, jako związkowcy, efekty tzw. „dobrej zmiany”? W poprzednich wywiadach, w których mowa była o spółce PKP CARGO Connect oraz PKP S.A., nie wyglądało to zbyt „różowo”. A jak to wygląda w Intercity? Czy zmiana zarządu spółki wpłynęła na sposób zarzadzania i funkcjonowania spółką? 0000-00-00 Co z tą zmianą?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320702:pl „Wolna Droga” rozmawia z Henrykiem Grymelem, przewodniczącym Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”Panie Przewodniczący, w poprzednim numerze „Wolnej Drogi” zapowiedzieliśmy cykl artykułów dotyczących zmian, jakie zaszły w spółkach kolejowych w okresie ostatnich 18 miesięcy. Istotną kwestią było to, iż ocena tych zmian ma być pokazana z perspektywy związkowców NSZZ „Solidarność”, reprezentujących poszczególne spółki. Co Pan sądzi o tym pomyśle? 0000-00-00 Otwarte zebranie w Lublinie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320701:pl W dniu 7 marca 2017 roku w Siedzibie Zakładu odbyło się spotkanie członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Komisji Zakładowej Wschodniego Zakładu Spółki. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Mirosław Oleszczuk, który gorąco przywitał przybyłych na spotkanie członków NSZZ „Solidarność”.W sposób szczególny powitał zaproszonych na to posiedzenie Komisji Zakładowej gości, a byli to: przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” - Marian Król, przewodniczący KSK NSZZ „Solidarność” - Henryk Grymel. Przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. - Marek Podskalny oraz członek Zarządu PKP CARGO S.A. przedstawiciel załogi - Zenon Kozendra. 0000-00-00 Dobra zmiana?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320675:pl Rozpoczynamy cykl artykułów, w których będziemy starali się prezentować zmiany w poszczególnych spółkach kolejowych, jakie zaszły po ostatnich wyborach parlamentarnych z perspektywy widzianej przez członków NSZZ „Solidarność”. Nie da się ukryć, iż po latach rządów w spółkach Grupy PKP tzw. bankomatów wielu ludzi oczekiwało, że „dobra zmiana” dotrze również na kolej. Żyliśmy nadzieją, że związki zawodowe przestaną być traktowane jak wróg publiczny, z którym trzeba walczyć i go zniszczyć, a pracownicy będą traktowani przez pracodawców z poszanowaniem praw pracowniczych.Oczekiwania były wielkie, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, na podstawie głosów dochodzących z niektórych spółek, iż oczekiwania oczekiwaniami, a rzeczywistość, jak to zwykle bywa, jest zgoła odmienna. 0000-00-00 WZD w Wiśle. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320674:pl W dniu 16 lutego 2017 roku w Wiśle odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO SA Zakład Południowy spółki (dawny Śląsko-Dąbrowski) w Katowicach.Obrady otworzył przewodniczący Komisji Zakładowej Jerzy Sośnierz, który przywitał wszystkich delegatów i zaproponował osoby do prezydium zebrania.Po wyborze i ukonstytuowaniu się prezydium WZD, w składzie Ryszard Ćwięk (przewodniczący), Wiesław Gołda i Dariusz Kozik, przystąpiono do dalszych obrad. Wybrano protokolantów, komisje skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. 0000-00-00 Czyżby wyrok już zapadł?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320673:pl Praktycznie od roku 2007, w którym podjęto decyzję o usamorządowieniu „Przewozów Regionalnych”, na terenie województwa dolnośląskiego trwa ich zwijanie się, co najpewniej, jak przywidują również związkowcy z Dolnośląskiego Oddziału POLREGIO, doprowadzi do jego likwidacji. Jest to wizja, jak przyznają, jedna z najgorszych, ale nauczeni dotychczasowym doświadczeniem, trudno, by mogli mieć jakąkolwiek nadzieję na odwrócenie niedobrego fatum, jakie zawisło nad Oddziałem. 0000-00-00 To była rozmowa o przyszłości. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320645:pl Dla zorientowanych nie jest tajemnicą, że od momentu usamorządowienia Spółki Przewozy Regionalne, współpraca między Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Oddziałem Dolnośląskim Spółki Przewozy Regionalne, nigdy nie układała się w sposób przyzwoity, mimo iż Urząd był i jest współwłaścicielem PR. Ta niechęć do współpracy niestety negatywnie rzutowała na kondycję Oddziału, w którym pojawiło się widmo redukcji pracowników, w większości profesjonalnie przygotowanych do organizowania i realizowania kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych. 0000-00-00 Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego prowadzą politykę wyniszczenia Przewozów Regionalnych. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320644:pl Zarówno Wicemarszałek Jerzy Michalak, jak i prominentni urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wielokrotnie i publicznie deklarowali wolę podpisania z Oddziałem Dolnośląskim PR przynajmniej trzyletniej umowy na świadczenie kolejowych usług przewozowych dla ludności Dolnego Śląska. Dlaczego przedstawiciele Urzędu nie dotrzymują słowa i takiej umowy nie podpisują? 0000-00-00 Musimy się przyzwyczaić do życia w różnorodności rynkowej. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320642:pl Panie Prezesie, realizacja rządowego programu mieszkanie plus w dużej mierze oparta jest na zasobach PKP S.A. Ile mieszkań wybudowanych zostanie na gruntach kolejowych?Grunty na cele programu Mieszkanie Plus mają być kupowane przez BGK Nieruchomości na zasadach rynkowych od gmin, spółek skarbu państwa, w tym PKP, rządowych agencji, jak i od osób prywatnych. PKP ma jednak tę przewagę, że grunty są zasadniczo zlokalizowane w bardzo dobrych miejscach: w centrach miast przy dworcach. Są to m.in. Wolne Tory w Poznaniu, okolice Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu czy warszawskie Odolany. Stąd też silne zainteresowanie BGK Nieruchomości gruntami kolei. 0000-00-00 Dodatni bilans spółki Przewozy Regionalne. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320614:pl Z Waldemarem Bogatkowskim, Przewodniczącym Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność” w Warszawie, rozmawia Aleksander Wiśniewski.Zmieniło się kierownictwo spółki Przewozy Regionalne. A co się zmieniło w samej spółce?Samorządy wojewódzkie powinny zawierać umowy pięcioletnie z poszczególnymi oddziałami Przewozy Regionalne spółka z o.o. Niestety nie wszystkie podeszły do wykonania tego zobowiązania w sposób profesjonalny. Chciałbym przypomnieć, że to jeden z warunków, które powinny być spełnione dla uzasadnienia pomocy finansowej z UE. 0000-00-00 Dzielimy wspólnie wypracowany zysk. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320613:pl Wolna Droga” rozmowa z Prezesem PKP Utrzymanie Mirosławem GilarskimPanie Prezesie, aby możliwa stała się sprzedaż TK Telekom sp. z o.o., poprzednio zarządzający koleją uznali, że należy wydzielić z tego podmiotu części przedsiębiorstwa, które następnie stworzyły PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Twierdzili oni, że są to działalności niedochodowe i wpływają destrukcyjnie na wynik TK Telekom. To krzywdząca opinia? 0000-00-00 Nowe spojrzenie na Grupę PKP. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320612:pl W listopadzie 2016 r., po kilkumiesięcznych pracach, Zarząd PKP S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej PKP S.A. ostateczną wersję dokumentu pod nazwą „Strategia PKP S.A. na lata 2016 – 2020 (z perspektywą do 2023 r.)”. Rada podkreślając zmianę dotychczasowej dezintegracyjnej polityki prowadzonej przez poprzedni rząd wobec kolei i skupienie możliwych działań na rzecz poprawy działalności i rozwoju narodowej kolei, zatwierdziła przygotowaną Strategię. Jest to dokument, który wpisuje się w rządowy program rozwoju kraju i strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. 0000-00-00 Unia socjalna, jak rządy PiS. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320611:pl W Unii Europejskiej toczy się ważna debata dla europejskich społeczeństw. Europosłowie debatują i czynią ustalenia na temat tak zwanego filara praw socjalnych. O co chodzi? Idzie o prawa mniejszości, niepełnosprawnych i nade wszystko o poprawę losu rodzin.Aktywni w tej ważkiej debacie są europosłowie PiS – Czesław Hoc i Zbigniew Kuźmiuk. 0000-00-00 Opłatek u kardynała. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320584:pl W dniu 7 stycznia 2017 roku w Pałacu Kurii Biskupiej Archidiecezji Krakowskiej przy ulicy Franciszkańskiej po raz kolejny spotkali się kolejarze z wielu regionów polski z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem - metropolitom krakowskim. W tym roku po raz jedenasty i ostatni, gdyż Kardynał przechodzi na emeryturę. 0000-00-00 Wypracowaliśmy zysk i chcemy integrować transport. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320583:pl Przewozy Regionalne - największy polski operator kolejowy - po raz pierwszy w swojej historii odnotował zysk na poziomie około 50 mln zł. Kolejne etapy rozwoju spółki, to zakup i modernizacja pociągów oraz stworzenie wspólnie z przewoźnikami autobusowymi zintegrowanej oferty dla pasażerów. 0000-00-00 Smaki życia - Forsa! Forsa!. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320582:pl W 1993 roku Jan Rulewski powiedział mi, że jego zdaniem, wielu ludzi garnie się do polityki, bo chcą na tym zarobić. Rulewski uważał wówczas także, że Lech Wałęsa też kieruje się chęcią zysku. Odparłem na to, że Lech Wałęsa ma przecież Nobla i nie może narzekać na brak forsy. Na to Rulewski: - A ja ci mówię, że on chce więcej i więcej... 0000-00-00 Marszałek ustąpił. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320553:pl Przewoźnik samorządowy, tj. spółka „Koleje Małopolskie”, w rozkładzie jazdy obowiązującym od 11 grudnia 2016 r. miała rozszerzyć swoją działalność i przejąć obsługę pociągów w relacji Kraków – Tarnów. Miała być do tego w pełni przygotowana poprzez nowy tabor przekazany do użytkowania przez Marszałka oraz pracowników (głównie maszynistów i konduktorów), których - jak się okazało - zamiast zatrudnić, to zamierzano wypożyczyć w spółce Przewozy Regionalne. 0000-00-00 „Dzień Bezpieczeństwa”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320552:pl Jednym z aspektów działalności pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników. Mając na uwadze zdrowie i życie pracowników, po raz pierwszy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie w Sekcji Eksploatacji w Lublinie został zorganizowany „Dzień Bezpieczeństwa”. 0000-00-00 Poranek NaKolei.pl. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320522:pl 12 grudnia 2016 r. w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach cyklu debat pod nazwą ,,Poranek NaKolei.pl” zorganizowane przez portal nakolei.pl, Centrum Rozwoju Transportu i naszą redakcję - „Wolną Drogę”. Ta inicjatywa jest bezpośrednim efektem III edycji Kongresu Rozwoju Transportu z 14 października 2016 roku, w której to uczestniczyli przedstawiciele rządu z panem wicepremierem Piotrem Glińskim na czele, eksperci oraz branża kolejowa. Głównym poruszanym tematem była, jak nazwa ,,Wspólny Bilet – szanse i zagrożenia” wskazuje, sprawa Wspólnego Biletu, dla korzystających z usług przewoźników kolejowych. 0000-00-00 Obchody 35. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320521:pl Program obchodów tej rocznicy we Wrocławiu był dość bogaty, bo rozpoczęły się one już 9 grudnia. W tym właśnie dniu odbyła się uroczystość inaugurująca wrocławskie obchody tragicznej rocznicy, w hali produkcyjnej w dawnym Polarze, dziś Whirlpool. Uroczystość w Whirlpoolu zainaugurowała Msza Święta, którą sprawował ks. bp. Andrzej Siemieniewski. On też po zakończeniu Eucharystii poświęcił nowy sztandar zakładowej „Solidarności”. 0000-00-00 . http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320494:pl Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wyrażamy nadzieję, że będzie to czas spędzony z bliskimi, wolny od trosk, pełen życzliwości i optymizmu.Niech nadchodzący 2017 rok pozwoli zrealizować wszystkie ważne plany!Fundacja Grupy PKP 0000-00-00 Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320493:pl Całej Kolejarskiej Społeczności z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę w imieniu Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i swoim własnym spokoju, samych pogodnych dni oraz sukcesów w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.Niech Waszym udziałem będzie wszystko, co dobre, szczęśliwe i radosne, a każda godzina w Nowym 2017 Roku niosła pomyślność i zadowolenie.Przewodniczący Krajowej Sekcji KolejarzyNSZZ „Solidarność”Henryk Grymel 0000-00-00 Obchody 15-lecia PKP CARGO S.A. w Katowicach. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320468:pl W PKP CARGO Południowym Zakładzie Spółki w Katowicach spotkali się pracownicy na kolejnym spotkaniu przy piwie. Tym razem nie była to tradycyjna Karczma Piwna, lecz Biesiada. Przybyli na nią pracownicy z całego terenu Zakładu - od Przemyśla, Nowego Sącza. Tarnowa, Krakowa aż po miasta ze Śląska. 0000-00-00 Już po raz XXXIII na Jasnej Górze. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320467:pl W dniach 12 i 13 listopada 2016 r. polscy Kolejarze wraz z rodzinami spotkali się na XXXIII pielgrzymce na Jasnej Górze, aby zawierzyć swoje miejsca pracy, rodziny i życie Matce Boga, Królowej Polski. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Bądźmy świadkami Miłosierdzia” w duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za łaski Roku Świętego Miłosierdzia, w jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, za chrześcijańską Ojczyznę i Światowe Dni Młodzieży. 0000-00-00 Święto Kolejarza ‘2016. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320466:pl Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, która odbyła się 21 listopada 2016 r. w hotelu „GRAND” w Częstochowie, wręczono odznaczenia państwowe i resortowe za szczególne wyróżnianie się w pracy zawodowej 146 pracownikom spółek kolejowych – członkom NSZZ „Solidarność”. Aktu dekoracji dokonał minister infrastruktury i budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk. 0000-00-00 Święto Kolejarza. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320438:pl Z okazji Święta Kolejarza – które jest świadectwem uznania dla wysiłku wszystkich pracowników spółek kolejowych – życzę Koleżankom i Kolegom solidarności i determinacji w działaniu na rzecz polskiej kolei, której historia liczy już ponad 170 lat. Życzę, by wspólne starania o godne warunki naszego życia i kolejarskiej służby przynosiły zawsze sprawiedliwe rozwiązania, by były korzystne dla tych, którzy każdego dnia służą państwu i społeczeństwu. 0000-00-00 Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320437:pl W imieniu Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz swoim własnym życzę wszystkim kolejarzom, rencistom, emerytom oraz ich rodzinom, aby Święta Katarzyna Aleksandryjska, Nasza Patronka, nieustająco orędowała za nami u Najwyższego.PrzewodniczącyRady KSK NSZZ „Solidarność”Henryk Grymel 0000-00-00 Mistrz. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320436:pl Kamil Gniadek jest uczniem III klasy Technikum Kolejowego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy – trzykrotnym wicemistrzem świata na Mistrzostwach Świata Juniorów Niepełnosprawnych, które odbyły się w dniach 29.06-03.07.2016 roku w Pradze. Wicemistrzostwo wywalczył w dyscyplinach: pchnięcie kulą, rzut dyskiem i rzut oszczepem.Kamil, wielokrotny Mistrz Polski oraz trzykrotny Wicemistrz Świata, zdobył łącznie 25 medali! Jak sam powiedział, jest zawodnikiem niepełnosprawnym w Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu, a treningi pod czujnym okiem trenerki Pani Grażyny Chochliuk realizuje na obiektach sportowych GKS Olimpia Grudziądz. 0000-00-00 36. Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320412:pl W niedzielny poranek, 23 października, pasażerowie, którzy znaleźli się na Wrocławskim Głównym, ze zdumieniem przystawali w wejściu głównym do dworca, słysząc dźwięki standardowych już utworów muzycznych wylansowanych przez orkiestrę Glenna Millera, z jego nieśmiertelną „Chattanooga, choo, choo”. Ich zdumienie potęgował fakt, że utwory wykonywała orkiestra dęta, a muzycy są ubrani w kolejarskie mundury, wielu bowiem z nich pamięta czasy, kiedy kolejowe orkiestry dęte były niemal na każdym większym węźle kolejowym. Niestety ich czas się skończył za sprawą pozbawionych wyobraźni dyletantów, nie czujących potrzebę kontynuowania tradycji, dobrej tradycji, orkiestr kolejowych, Domów Kultury Kolejarza. 0000-00-00 Luxtorpeda 2.0, czyli III Kongres Rozwoju Transportu. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320411:pl III Kongres Rozwoju Transportu skomentował dla „Wolnej Drogi” Czesław Warsewicz, wydawca portalu nakolei.pl i organizator Kongresu.14 października w Łodzi odbył się Kongres Rozwoju Transportu, podczas którego około 150 gości z całej Polski i z zagranicy debatowało o wyzwaniach, jakie stoją przed transportem, zwłaszcza kolejowym.Najważniejsze wnioski, jakie wypłynęły podczas naszej długiej dyskusji w gronie kolejarzy, inżynierów, ekonomistów, prawników, ekspertów od zarządzania, dotyczyły przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych i rozwoju przemysłu kolejowego. 0000-00-00 Kongres Rozwoju Transportu, 14 października 2016 r., Łódź. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320410:pl 14 października 2016 roku w hotelu „Holiday Inn Łódź” odbyła się trzecia edycja Kongresu Rozwoju Transportu. Hasło przewodnie tego wydarzenia Program rozwojowy „Luxtorpeda 2.0.” – główna oś reindustrializacji Polski została rozwinięta podczas paneli dyskusyjnych z przedstawicielami władz centralnych, ekspertami branżowymi oraz reprezentantami największych firm związanych z sektorem kolejowym. 0000-00-00 Konkurs z wiedzy o transporcie kolejowym. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320387:pl Mając na celu zwiększenie zainteresowania tematyką kolejnictwa, a także realizując swoje cele statutowe, tj. działanie na rzecz nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego, Fundacja Grupy PKP wspiera Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w prowadzeniu I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Transporcie Kolejowym. 0000-00-00 XXVI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320386:pl W dniu 27-28 września 2016 roku w Spale spotkali się delegaci NSZZ „Solidarność” wybrani przez członków związku z terenu całego kraju, reprezentujący praktycznie wszystkie grupy kolejarzy.Zebranie rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w kościele prezydenckim, której przewodniczył ks. Ryszard Marciniak. Następnie delegaci udali się do obiektu „Zacisze”, gdzie rozpoczęły się obrady. Przed wejściem na sale obrad przygotowano wystawę pierwszych wydawnictw NSZZ „Solidarność”. Można było zobaczyć „Semafora”, książki opisujące historię kolejarskiej „Solidarności”. O godz. 14.00 na salę wprowadzono sztandar Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i odśpiewano Hymn, a następnie - pod przewodnictwem ks. Ryszarda Marciniaka - nastąpiła chwila modlitwy i przystąpiono do obrad. 0000-00-00 Kolejowa „Solidarność” na szczytach Alp. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320385:pl Grupa kolejarzy wzięła udział w wyprawie w Alpy Pennińskie. Celem było dotarcie do czterotysięczników w masywie Monte Rossa, znajdującego się w rejonie Doliny Aosty, we włoskiej części Alp.Uczestniczyli w niej: Jan Gaida (PKP Cargo S.A. Zakład Śląski w Tarnowskich Górach), Janusz Bondaruk (PKP Cargo S.A. Zakład Centralny), Marian Hrehorowicz (były pracownik PKP Cargo S.A.) i Henryk Sikora (PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie). 0000-00-00 Szanowni Kolejarze, Koleżanki i Koledzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320384:pl Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poparli moją kandydaturę, zgłoszoną przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A., składając pod nią swój podpis.Poparcie mojej kandydatury traktuję jako wyraz zaufania do mojej osoby i legitymację do reprezentowania Państwa interesów w Radzie Nadzorczej PKP S.A. 0000-00-00 III Kongres Rozwoju Transportu . http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320359:pl Dwutygodnik "Wolna Droga" wśród patronów medialnych III Kongresu Rozwoju Transportu(fot. www. NaKolei.pl) 0000-00-00 Centrum Historii Zajezdnia otwarte. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320358:pl Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w piątek, 16 września 2016 r., w dawnej VII Zajezdni Autobusowej MPK, gdzie narodziła się wrocławska „Solidarność”, wystawą „Wrocław 1945-2016” - zainaugurowano oficjalną działalność Centrum Historii Zajezdnia. 0000-00-00 Brak konkretów. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320357:pl W dniu 29 czerwca 2016 r. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zorganizowała pikietę - happening przed Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.Jego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju i inwestowania w transport kolejowy, podkreślenie jego walorów jako najbardziej bezpiecznego i ekologicznego rodzaju transportu zbiorowego. W trakcie pikiety została wręczona petycja, którą osobiście przyjął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Związkowcy stwierdzili w niej, że kolej w Małopolsce, to nie tylko Kraków i krytycznie odnieśli się do likwidacji połączeń kolejowych na obrzeżach województwa, tj. w rejonie Nowego Sącza, Oświęcimia na linii 62 (Tunel – Sosnowiec) w relacji do Zakopanego. 0000-00-00 Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320333:pl I Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy pod najwyższy górski Krzyż Św. w Europie - 15 października 2016. 0000-00-00 Sprawy kolejowe. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320332:pl Dobra zmiana?W kolejowych spółkach wciąż się kotłuje. Sprawy kadrowe, mimo, że za dwa miesiące mija pierwsza rocznica objęcia rządów, a zatem także ministerstwa infrastruktury oraz władzy w kolejowych gigantach przez Zjednoczoną Prawicę, wciąż nie są klarowne i jasne. Nadal trwają zmiany kadrowe na kolei!Czy nie za długo to trwa? Czy nie za dużo różnych przymiarek, czy wręcz eksperymentów? 0000-00-00 Kolejarze pamiętali. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320331:pl 1 września w Szymankowie, Tczewie oraz w Malborku kolejarze upamiętnili 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody tradycyjnie zorganizowała kolejarska „Solidarność”. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele Przewozów Regionalnych: zarząd spółki i dyrektor oddziału w Gdyni. 0000-00-00 Wrocławskie świętowanie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320302:pl Piknik, koncerty, wystawy i bieg, to tylko niektóre z wydarzeń w programie wrocławskich obchodów 36. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. 0000-00-00 To tu rozpoczęła się II Wojna Światowa. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320301:pl W dniu 28 sierpnia 1939 roku, o godz. 23.18, na dworcu kolejowym w Tarnowie nastąpił wybuch w przechowalni bagażu. Okazało się, że był to zamach bombowy przygotowany i przeprowadzony przez przeszkolonego przez Niemców terrorystę. Był nim bezrobotny mieszkaniec Bielska - Antoni Guzy, pochodzący z polsko - niemieckiej rodziny. Właśnie z tej okazji przed dworcem kolej 0000-00-00 O co ta awantura w Teatrze Polskim we Wrocławiu?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320300:pl Wszystko zrazu wydawało się całkiem normalne i zwyczajne. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z prawem przeprowadził konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Stanowisko powierzono popularnemu aktorowi Cezaremu Morawskiemu. 0000-00-00 Oferta uszyta na miarę. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320273:pl Ile pociągów i w jakich relacjach Spółka Przewozy Regionalne uruchomiła w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży? W czasie trwania ŚDM uruchomiliśmy najwięcej pociągów ze wszystkich przewoźników kolejowych. Nasze składy wykonały około 2.600 kursów, obsługując głównie relacje regionalne i aglomeracyjne w Małopolsce oraz na trasach łączących ten region z sąsiednimi województwami. Uruchomiliśmy też 74 pociągi specjalne na zamówienie wielu diecezji z całego kraju. 0000-00-00 Nowy regulamin w Spółce, to także spełnienie postulatu strony społecznej. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320272:pl Przedstawiciel pracowników w Zarządzie, to ważna i trudna zarazem funkcja. Jakim członkiem Zarządu chciałby Pan być? Na pewno aktywnym, z równym zaangażowaniem dbającym o interesy pracowników, jak idobrą pozycje biznesową PKP CARGO. Obie te sprawy wzajemnie się warunkują. Tylko dobrze prosperująca firma, rozwijająca się i osiągająca coraz lepsze wyniki, zapewni bezpieczne miejsca pracy i godziwe warunki zatrudnienia. Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest zaangażowana załoga, która identyfikuje się z celami firmy. 0000-00-00 Zamierzamy rozwijać potencjał, jaki ma kolej. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320243:pl Powiedział „Wolnej Drodze” Mirosław Pawłowski, Prezes Zarządu PKP SA Czy jest coś w dotychczasowej działalności PKP, co chciałby Pan zmienić?Zmiana dla samej zmiany nie ma oczywiście większego sensu. Są jednak obszary, w których trzeba zmieniać strategiczne kierunki. To, co dotychczas działało dobrze i jest mocną stroną PKP, będziemy natomiast rozwijać. Uważam, że począwszy od 2005 roku bardzo sprawnie rozwinęliśmy modernizację dworców i projekty deweloperskie. Do dzisiaj Grupa PKP zmodernizowała blisko 200 dworców kolejowych, przyspieszyła proces sprzedaży zbędnych nieruchomości i uruchomiła ponad 20 dużych projektów - każdy z nich o wartości od 0,5 do 1 mld zł - zabudowy niewykorzystywanych terenów. Skutecznie zbudowaliśmy także relacje z partnerami zagranicznymi – zarówno w relacjach handlowych w PKP CARGO i PKP Intercity, ale również na forach instytucji europejskich, które decydują o przyszłości naszego rynku kolejowego. 0000-00-00 List do Pracowników Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320242:pl Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!Jestem zaszczycony, że mogę reprezentować Was, w składzie pięcioosobowego Zarządu PKP CARGO S.A.Po przeprowadzeniu procedury wyborczej na Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A., Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę powołującą mnie do Zarządu Spółki.W swojej pracy będę korzystał z ponad trzydziestoletniego doświadczenia w sektorze kolejowym, a także wiedzy na temat spraw pracowniczych. 0000-00-00 Dojechał do stacji Emerytura. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320241:pl Jest dzień 19 lipiec 2016 r., wtorek. To był kolejny szczególny dzień dla Pana Józefa Frasyniuka oraz pracowników Sekcji Eksploatacji Taboru we Wrocławiu Zakładu Zachodniego PKP Intercity. Godz. 13.11, na wrocławskim Dworcu Głównym z megafonu rozległ się komunikat:…Pociąg PKP Intercity „ Świętopełk” z Katowic do Szczecina Głównego wjechał na tor 1 przy peronie 1. Na pokładzie lokomotywy EP 07-1002 po raz ostatni za sterami pełnił służbę starszy maszynista Kolega Józef Frasyniuk, który dojechał do Stacji Emerytura i w dniu dzisiejszym udaje się już na zasłużoną emeryturę. Zdrowia i miłego spędzania wolnego czasu życzą: dyrekcja, współpracownicy Zakładu Zachodniego „PKP Intercity” oraz Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych we Wrocławiu. Do życzeń dołączają się pracownicy WGA oraz megafonu… 0000-00-00 XXXVI Rocznica Lubelskiego Lipca. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320216:pl W tym roku, w dniu 17 lipca, spotkali się kolejarze z całej Polski w Lublinie przy Pomniku „Doli Kolejarskiej” na terenie byłej lokomotywowni, w miejscu, gdzie rozpoczął się strajk kolejarzu w lipcu 1980 roku. Kolejarze nie byli jedyną grupą zawodową, która podjęła wówczas akcję strajkową. Wśród strajkujących były prawie wszystkie znaczące zakłady Lubelszczyzny. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się przed wejściem głównym do dworca w Lublinie, gdzie jest wmurowana tablica upamiętniająca strajk kolejarzy w lipcu 1980 roku. 0000-00-00 „kolej na KOLEJ”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320190:pl W dniu 29 czerwca br. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie zorganizowała pikietę – happening przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.Jego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju i inwestowania w transport kolejowy, podkreślenie jego walorów, jako najbardziej bezpiecznego i ekologicznego transportu zbiorowego, przypomnienie o ustawowej odpowiedzialności Urzędu Marszałkowskiego za kolej w regionie oraz zwrócenie uwagi, że kolej w Małopolsce, to nie tylko aglomeracja krakowska. 0000-00-00 XX Spartakiada w Stróżach pod patronatem Prezydenta RP . http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320164:pl Po raz dwudziesty w Stróżach spotkali się uczestnicy Zintegrowanej Spartakiady dla dzieci i młodzieży organizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.Patronat honorowy na Spartakiadą objął prezydent RP pan Andrzej Duda. 0000-00-00 Usprawnić decyzyjność i nie spowalniać prac. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320161:pl We wrześniu 2015 roku rząd przyjął Krajowy Program Kolejowy do roku 2023, którego wykonawcą jest Spółka PK PLK SA. Czy Spółka już realizuje jakieś założenia przewidziane Programem? Są jeszcze projekty z poprzedniej perspektywy, których realizację w wyniku negocjacji udało się nam wydłużyć. 22 projekty kończymy do końca obecnego roku. 0000-00-00 I Mistrzostwa Polski „Solidarności” Kolejowej w Wyścigach Drezyn Ręcznych. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320160:pl 18 czerwca 2016 r., na terenie bocznicy kolejowej Pfleiderer Prospan SA w Wieruszowie, odbyły się I Mistrzostwa Polski Kolejowej „Solidarności”. W zawodach uczestniczyło ponad 200 osób. Przyjechało wielu kolejarzy między innymi z Białegostoku, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Krakowa. Był obecny również przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel oraz członkowie Prezydium Rady Sekcji. 0000-00-00 Królewskim okiem na gospodarkę i infrastrukturę… - PESA podbija Niemcy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320133:pl Pojazdy szynowe bydgoskiej PESY są już obecne na Ukrainie, w Moskwie, w Czechach, w Białorusi, we Włoszech. Bydgoska firma jest gospodarczym potentatem. Jednym z najpotężniejszych graczy na rynku kolejowym i tramwajowym. Odnotowujemy z satysfakcją następny prestiżowy sukces PESY. Otóż brawurowo firma wtargnęła na rynek niemiecki; rynek trudny i chimeryczny. A jednak się udało. 0000-00-00 Dużo już się udało. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320134:pl "Dużo się udało" ... Mówi dla „Wolnej Drogi” Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” 0000-00-00 Ćwiczenia „PRZEMYT ‘2016”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320132:pl „Wolna Droga” rozmawia z Zygmuntem Ilnickim - Zastępcą Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu 0000-00-00 W Europie o imigranckiej inwazji na transport. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320049:pl Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze „Wolnej Drogi”, w dniu 14 kwietnia, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, odbyła się debata na temat skutków kryzysu emigracyjnego dla sektora transportowego Unii Europejskiej.Inicjatorem debaty był polski europoseł z PiS, Kosma Złotowski, który miał podczas tejże debaty ważne wystąpienie w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.W naszej relacji skupiamy się właśnie na tym wystąpieniu, bo wydaje się nam, że to ważny głos Polski w sprawie imigrantów i problemów transportowych Europy. 0000-00-00 Potrzeba Narodowej Strategii Rozwoju Kolei. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320048:pl Od kilku już lat w Unii Europejskiej toczą się negocjacje na temat pakietu kolejowego. Polskie media niewiele o tym informują. A szkoda, bo sprawa jest ważna dla kilkuset tysięcy pracowników kolei i firm z koleją kooperujących. A jeśli wliczyć w to żywotnie zainteresowane pracą swoich mężów, żon i krewnych rodzin, to możemy mówić o dwóch, do trzech milionów Polaków, których negocjacje w dalekiej Brukseli bezpośrednio dotyczą. 0000-00-00 Spotkanie w PKP CARGO SA w Lublinie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320047:pl 13 kwietnia br. w Siedzibie Zakładu odbyło się spotkanie członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Komisji Zakładowej Wschodniego Zakładu Spółki. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Zakładowej Mirosław Oleszczuk, który gorąco przywitał przybyłych na spotkanie członków związku NSZZ „Solidarność”, członków Komisji Zakładowej i Podzakładowej w Żurawicy oraz przedstawicieli innych organizacji związkowych. 0000-00-00 Czy imigranci zagrażają kolei?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320019:pl Kiedy składaliśmy do druku numer „Wolnej Drogi”, który właśnie Państwo czytacie, rozpoczynała się w Parlamencie Europejskim debata zainicjowana przez polskiego europosła Kosmę Złotowskiego „Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w Unii Europejskiej”.Dotychczas problem ten nie był podejmowany. Do społeczeństw europejskich docierały jedynie skąpe informacje o okradaniu tirów przez imigrantów – ofiarą takiej kradzieży padła między innymi firma znanego polskiego strongmena i zawodnika MMA Mariusza Pudzianowskiego. 0000-00-00 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=320018:pl 7 kwietnia 2016 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zebrała się, powołana w grudniu 2015 roku, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z porządkiem obrad Rady, na spotkaniu miała być omawiana sytuacja pracowników „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. Oddział Dolnośląski, w kontekście zamierzonej restrukturyzacji spółki, którą mieli przedstawić: Janusz Berkowski - Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Przewozów Regionalnych, Wiesław Natanek - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Oddziale Dolnośląskim PR, Anita Kraśnicka - Członek Zarządu Głównego Związków Zawodowych Pracowników PKP. 0000-00-00 Zatrzymać Polskę…. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319990:pl Polska jest dzisiaj jeszcze bardziej podzielona niż przed wyborami. Podczas kampanii prezydenckiej, a później parlamentarnej, nie było tak wielkiego stopnia agresji, jaki zapanował niemal natychmiast po werdykcie społecznym ogłaszającym koniec ośmiu lat rządzenia Platformy i PSL-u. 0000-00-00 Obraził, czy nie obraził?. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319989:pl W lutym 2016 roku w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej” ukazała się rozmowa Redaktor Magdaleny Kozioł z Prezesem Spółki „Koleje Dolnośląskie”, Piotrem Rachwalskim. Nie byłoby nic dziwnego w tej rozmowie, gdyby pan prezes zechciał zachować chociażby odrobinę zwykłej przyzwoitości i taktu. Zamiast tego z ust pana prezesa padły słowa, które trudno uznać za obiektywne i taktowne. Bowiem pan prezes, wygłaszając peany i chwaląc pod niebiosa kierowaną przez siebie Spółkę i jej „osiągnięcia”, powiedział między innymi, że: Nie mamy nic wspólnego z wizerunkiem skacowanego, wąsatego kolejarza, który robi łaskę podróżnemu, pozwalając mu wsiąść do pociągu. 0000-00-00 Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319988:pl 24 marca 2016 roku, na prośbę organizacji związkowych działających w Dolnośląskim Oddziale Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) spotkanie z członkiem Zarządu UMWD oraz kierownictwem Departamentu Infrastruktury UMWD. 0000-00-00 Zbyt łatwo przyszła nam zgoda na likwidację Okręgowej Sekcji Kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319961:pl Powiedział „Wolnej Drodze” Zbigniew Gadzicki, Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGOSekretarz Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO, Zenon Kozendra, odnosząc się między innymi do sytuacji w Dolnośląskim Zakładzie Spółki CARGO, powiedział, że …zakłady bez kierownictwa, to sytuacja niepojęta. Czy coś się od tamtego czasu zmieniło w Zakładzie Dolnośląskim?Zgadzam się z opinią, że pozostawienie części Zakładów na wiele miesięcy bez kierownictwa, to sytuacja dziwna, niepojęta i bardzo szkodliwa. W ciągu roku w trzech zakładach wyznaczano dwukrotnie p.o. dyrektorów. Jaki był cel tych działań? Tego chyba nie wie nikt. Co osiągnięto? Jestem przekonany, że nic, a nawet należałoby mówić, że więcej stracono niż zyskano. Jakikolwiek był zamiar autorów tego projektu należy stwierdzić, że nie wypalił. 0000-00-00 Promocja i rozwój. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319960:pl Z Waldemarem Bachmatiukiem, dyrektorem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy, rozmawia Aleksander WiśniewskiPanie dyrektorze, co dobrego, a co złego dzieje się w „Przewozach Regionalnych”, na Kujawach i Pomorzu. Wszystko ładnie wygląda w telewizji. A jaka jest rzeczywistość?Tak to właśnie wygląda, bo taka jest rzeczywistość, a rzeczywistość nie odbiega od moich założeń i planów. Postawiliśmy sobie zadanie, że musimy pasażerów jakoś przyciągnąć. 0000-00-00 Kolej przyjazna ludziom. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319938:pl Bydgoszcz, to wielkie postkomunistyczne osiedla: Fordon, Wyżyny, Błonie… Jak tu dojechać do centrum i z niego wrócić? Ludzie z pracy i do pracy jadą ponad godzinę. Tramwajami, autobusami.Największe bydgoskie osiedle, Fordon, liczy blisko 60 tysięcy mieszkańców. To właśnie dla nich kolej uruchomiła przystanek intermodalny. Wprost z tramwaju bądź autobusu można przejść na przystanek kolejowy. 0000-00-00 Minister Adamczyk w PKP CARGO w Krakowie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319936:pl - Przybywam tutaj nie jako minister, ale przede wszystkim w ramach obowiązków posła z tego okręgu, by podziękować za oddane na mnie głosy w czasie ostatnich wyborów, co m.in. wpłynęło na sukces całej naszej formacji politycznej – zapewniał Andrzej Adamczyk, minister Infrastruktury i Budownictwa, odwiedzając 29 lutego 2016 r. pracowników Centrali PKP CARGO SA w Krakowie. 0000-00-00 W przeszłości środowisko kolejarskie było bardziej spójne i jednolite. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319908:pl Jak Ty, z punktu widzenia działacza związkowego, oceniasz zmiany personalne w PKP SA? W całej Grupie PKP i spółkach kolejowych zmiany w zakresie zarządzania oraz personalne są oczekiwane przez pracowników. Zmieniono Zarząd PKP SA. Przy tej okazji doszło do „zgrzytu”, czego konsekwencją jest to, że nadal nie ma w tej spółce Prezesa. W niektórych spółkach zmieniono już prezesów i zarządy albo ogłoszono postępowania konkursowe.Uważam, że efekty dobrej zmiany zaczynają być widoczne i mam nadzieję, że ich owoce będą pozytywne dla pracowników i kolei. 0000-00-00 Opłatek u kardynała. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319883:pl W dniu 16 stycznia 2016 roku w Kurii Archidiecezji Krakowskiej przy ulicy Franciszkańskiej po raz kolejny spotkali się kolejarze z wielu regionów polski z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem - metropolitom krakowskim. Organizatorem tego już kolejnego spotkania opłatkowego w tym miejscu było, jak zawsze, Kolejarskie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich - Oddział w Krakowie. 0000-00-00 Odszedł Tomek Surowiec. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319882:pl W czwartek, 28 stycznia br., na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, oprócz rodziny i bliskich - również liczne grono przyjaciół, kolegów, dawnych działaczy „Solidarności”, delegacje organizacji związkowych, znajomych z regionu i kraju oraz poczty sztandarowe - pożegnało legendę wrocławskiej „Solidarności”, Tomka Surowca. 0000-00-00 Technologia spawania laserowego 3D wkrótce we wrocławskim Bombardierze. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319881:pl Kiedy w maju 2001 roku kanadyjski Bombardier przejmował ówczesny Adtranz, z byłym Pafawagiem w grupie, mało kto byłby skłonny uwierzyć, że za lat paręnaście w miejscu, gdzie już w latach trzydziestych XIX wieku rozpoczęto produkcję taboru kolejowego, będzie zastosowana innowacyjna w skali świata metoda laserowego spawania w technologii 3D wielkich elementów składających się na pudła szybkich pociągów dla kolei DB. 0000-00-00 Nie ma dzisiaj podstaw do stwierdzenia, że Zarząd łamie porozumienia lub ich nie respektuje. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319851:pl Pertraktacje i przygotowania do prywatyzacji Spółki PKP Energetyka trwały około 9 miesięcy. W tym czasie pojawiło się mnóstwo zastrzeżeń i obawa, co do celowości zamierzonej prywatyzacji. Wyrażali je pracownicy Spółki, niektórzy posłowie i eksperci. Jeszcze dziś wśród pracowników pojawiają się podobne obawy. Czy Twoim zdaniem te obawy były i są zasadne? 0000-00-00 „Dobra zmiana” w praktyce Centrala PKP CARGO w Krakowie zostaje!. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319850:pl Pomysł likwidacji Centrali PKP CARGO w Krakowie i przeniesienia jej pracowników do Katowic bulwersował Krakowian i mieszkańców Małopolski przez cały rok 2015, a pracowników krakowskiego biura Spółki trzymał w niepewności i poczuciu zagrożenia. 0000-00-00 Sprzątanie w PKP SA. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319849:pl Po zmianie Zarządu PKP SA pracownicy tej spółki wyrażają głębokie przekonanie, że warunki i atmosfera, która dotychczas panowała nie tylko w Centrali, ale również w Oddziałach Regionalnych ulegnie poprawie. Wiele osób na stanowiskach menadżerskich „wsławiło” się negatywnie, co wymaga rzetelnej oceny pod kątem ich dalszej przydatności dla spółki. 0000-00-00 Zakłady bez kierownictwa, to sytuacja niepojęta. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319822:pl Na 18 grudnia 2015 roku zapowiedziana była w Spółce PKP CARGO akcja protestacyjna. Co było przyczyną ogłoszenia tej akcji? Jeżeli możesz przypomnij postulaty i żądania organizacji związkowych działających w Spółce. 0000-00-00 Odpowiedź Marszałka jest wymijająca. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319821:pl Dokładnie w Dniu Święta Patronalnego Kolejarzy, 25 listopada 2015 roku, zamiast świętować, delegacja NSZZ „Solidarność” z Dolnośląskiego Oddziału Przewozów Regionalnych udała się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, by wręczyć Petycję Marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu i Przewodniczącemu Sejmiku Wojewódzkiego - Pawłowi Wróblewskiemu.Petycję, w której postulujecie między innymi o zawarcie dłuższej niż półrocznejumowy, jak to ma miejsce obecnie, na świadczenie usług przewozowychna terenie Województwa Dolnośląskiego przez Dolnośląski Oddział PR. 0000-00-00 Informacje i wiadomości z kolejowej (i nie tylko) „Solidarności”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319820:pl Te zmiany są bardzo potrzebne i mocno spóźnione- Zmiany kadrowe w mediach publicznych trzeba przeprowadzić jak najszybciej. Trzeba zwolnić grupę tłustych politycznych kotów, które przyspawały się do stołków – uważa Wiesław Murzyn, przewodniczący Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” oceniając czekającą na podpis prezydenta tzw. małą ustawę medialną. Jego zdaniem kluczowa będzie właściwa ustawa, nad którą prace mają się rozpocząć już w połowie stycznia. 0000-00-00 Kolej na politykę … - Jest ryzyko, musi być informacja. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319819:pl A jednak... To już pewne: zawarte w szczepionkach proteiny powodują alergie pokarmowe. Vinu Arumugham na łamach Journal of Developing Drugs (4/2015) właśnie to udowodnił.Laureat Nagrody Nobla Charles Richet ponad sto lat temu udowodnił, że wstrzykując białko zwierzęciu lub człowiekowi, doprowadza się do uczulenia systemu odpornościowego na to białko. Kolejny kontakt z nim może powodować alergię lub wstrząs anafilaktyczny. 0000-00-00 Królewskim okiem… - Podatek bankowy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319818:pl Prawo i Sprawiedliwość realizuje obietnice wyborcze. Sejm przyjął projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, wprowadzający tzw. podatek bankowy. 0000-00-00 Świąteczne Życzenia. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319790:pl Świąt Bożego Narodzenia bez zmartwień i trosk, z barszczem, grzybami i karpiem z Gościem z Betlejem, który przyniesie szczęście, pokój i radość na każdy dzień Nowego 2016 Roku życzy Braci Kolejarskiej Redakcja 2015-12-24 Informacje i wiadomości z kolejowej (i nie tylko) „Solidarności”. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319759:pl Prezydenckie projekty już w SejmiePrezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekty ustaw o obniżeniu wieku emerytalnego oraz o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Pierwsza ustawa pozwala przejść na emeryturę kobietom w wieku 60 lat, mężczyznom w wieku 65 lat. Druga podwyższa kwotę wolną do 8.002 zł.Oba projekty stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej. Co ważne, są również częścią umowy programowej podpisanej między Prezydentem RP a KK NSZZ „Solidarność”. 0000-00-00 Kolejarskie świętowanie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319758:pl Połowa listopada, to niewątpliwie okres, w którym Brać Kolejarska w całym kraju rozpoczyna świętowanie swojego Święta Patronalnego, przypadającego w dniu Patronki Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej 25 listopada. W tym roku świętowanie rozpoczęło się w dniach 14-15 listopada. W tych, bowiem dniach kolejarze z całego kraju pielgrzymowali na Jasną Gorę, by tam modlić się o dobrą przyszłość polskiej kolei, o dobrą przyszłość polskich kolejarzy, aby modlić się w intencji swoich rodzin i tych wszystkich, którzy korzystają z usług kolei i kolejarzy, by przekazać swoje, smutki, radości, prośby i podziękowania Jasnogórskiej Pani.W całym kraju organizowano uroczyste spotkania, składano kwiaty pod pomnikami Patronki, oprawiane były Msze Święte w intencji pracowników polskich kolei. 0000-00-00 Życzenia Ministra Andrzeja Adamczyka. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319735:pl Szanowni Państwo!Z okazji Święta Kolejarza proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za codzienną, odpowiedzialną służbę. Życzę Państwu, by zmiany, które są przed nami, były powodem do satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dumy z przynależności do rodziny kolejarskiej.Bezpieczna, rozwijająca się infrastruktura to nasza wspólna misja i wyzwanie. Rozwój kolei będzie dla kierowanego przez mnie resortu priorytetem. Dołożę wszelkich starań, by nasz wspólny wysiłek zaowocował pozytywnymi zmianami. Życzę Państwu spełnienia planów zawodowych i zadowolenia z działań podejmowanych na rzecz tworzenia w Polsce silnej oraz bezpiecznej kolei.Andrzej AdamczykMinister Infrastruktury i Budownictwa 0000-00-00 Życzenia z okazji Święta Kolejarza. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319734:pl Z okazji nadchodzącego Święta Kolejarza życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom solidarności i determinacji w działaniu na rzecz polskiej kolei, która w bieżącym roku obchodzi swoje 170. urodziny. Życzę, by wspólna walka o godne warunki naszego życia i kolejarskiej służby, koncentrująca się ostatnio na zahamowaniu działań kierownictwa poszczególnych spółek prowadzących do demontażu polskiej kolei, przyniosła sprawiedliwe rozwiązania, by uchroniła naszą kolej od tzw. prywatyzacji i kolejnych sprzedaży spółek kolejowych. 0000-00-00 Trzydziesty drugi raz w Częstochowie. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319733:pl W dniach 14-15 listopada 2015 r. na Jasnej Górze odbyła się już XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Tradycyjnie już spotkanie pielgrzymkowe rozpoczęło spotkanie emerytów i rencistów kolejowych. Wszystkich przybyłych na Jasną Górę do bazyliki pielgrzymów przywitał krajowy duszpasterz kolejarzy ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński. Następnie konferencję „Od Gidli do Jasnej Góry - życiowa wędrówka Władysława St. Reymonta” poprowadziłaMaria Balicka. 0000-00-00 Prezydent Andrzej Duda napisał do kolejarzy…. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319732:pl Podczas składania numeru 23 dwutygodnika „Wolna Droga” do artykułu opisującego przebieg uroczystości 35. Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy wkradł się fatalny błąd. Zamiast skanu Listu Pana Prezydenta do Uczestników i Organizatorów uroczystych obchodów XXXV Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy we Wrocławiu, zamieściliśmy skan Listu do Uczestników i Organizatorów Kongresu Rozwoju Transportu w Łodzi.Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy Czytelników i wszystkie Osoby, do których List Pana Prezydenta był skierowany. 0000-00-00 Święto Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319731:pl Realizując Uchwałę z roku 2014, zobowiązującą Prezydium Komisji w składzie: Dariusz Knapp, Wojciech Szott, Grzegorz Majewski, Marek Hoffman, Stanisław Leciński, Wojciech Rajewski, przystąpiło do gromadzenia środków finansowych, które pozwoliłyby na wykonanie sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W międzyczasie Dariusz Knapp i Wojciech Szott zajmowali się tworzeniem wzoru sztandaru, a także rozpoczęli poszukiwanie ewentualnego wykonawcę. Efektem ich działań już w dniu 11 czerwca 2015 roku został opracowany, przy udziale Pracowni Haftu Artystycznego Hanny Kędziora w Poznaniu i jej grafika, projekt sztandaru, a także deklaracja wykonania sztandaru na dzień 3 listopada 2015 roku. 0000-00-00 ŻEGNAMY TADEUSZA CHWAŁKĘ. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319702:pl Z głębokim smutkiem żegnamyTadeusza ChwałkęPrzewodniczącego Forum Związków ZawodowychRodzinie i Najbliższymwyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd PKP CARGO S.A. 0000-00-00 Odwołani. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319701:pl Na początku listopada Zgromadzenie akcjonariuszy PKP SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej dwóch przedstawicieli załogi wskazanych przez Związek Zawodowy Maszynistów – Leszka Miętka oraz przez NSZZ „Solidarność” – Zenona Kozendrę. Decyzję Zgromadzenia akcjonariuszy komentują: Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy i sami odwołani. 0000-00-00 35. Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319700:pl W niedzielę, 25 października, pod Pomnikiem Patronki Kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Wrocławskiej Lokomotywowni, zebrali się licznie ci, którzy przyszli upamiętnić Protest Głodowy Polskich Kolejarzy, o którym 35 lat temu głośno było w Polsce i nie tylko. Protest, który w tym miejscu podjęło 38. kolejarzy z całej Polski (a nie jak mówiono w czasie uroczystości 34), reprezentujących wszystkie służby PKP, w tym Kolejową Służbę Zdrowia oraz Kolejowe Biura Projektów. Nie strajk, ale Protest Głodowy, bo jak napisali w swoim Oświadczeniu delegaci: …Mając na uwadze dobro narodowe, zdając sobie sprawę ze skutków strajku powszechnego, w celu jego zapobieżenia ogłaszamy swoją decyzję. Jednocześnie apelujemy do Braci Kolejarskiej, której jesteśmy reprezentantami, o rzetelną i wydajną pracę i zdyscyplinowanie, co pomoże nam w osiągnięciu słusznego celu. 0000-00-00 Ustępująca władza była głucha Artykuł opublikowany na stronie: www.naszdziennik. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319679:pl Z Henrykiem Grymelem, przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, rozmawia Mariusz Kamieniecki Panie Przewodniczący, jaki jest powód zawieszenia strajku w zakładach spółki PKP Cargo w Tarnowskich Górach zapowiadanego na 9 listopada? – Powodem było wystąpienie trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości – Andrzeja Adamczyka, Krzysztofa Tchórzewskiego i Kazimierza Smolińskiego, członków sejmowej Komisji Infrastruktury, którzy zwrócili się z prośbą o zawieszenie w PKP Cargo tak drastycznej akcji jak strajk, zwłaszcza w momencie tworzenia nowego rządu. 0000-00-00 Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319678:pl 5 listopada 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Uzgodniono kwestie związane z organizacją nowej Rady, jej Biura, a także tematy, które powinny być podjęte na Posiedzeniu Plenarnym Rady 0000-00-00 Kongres Rozwoju Transportu. http://www.wolnadroga.mserwer.pl/index.php?n=319677:pl Pan Prezydent Andrzej Duda, który nie mógł uczestniczyć w Kongresie, wystosował List do uczestników:Uczestnicy i OrganizatorzyKongresu Rozwoju Transportuw ŁodziSzanowni Państwo!Transport to jedna z kluczowych działań gospodarki. Słusznie nazywa się go gospodarczym krwioobiegiem. Rola połączeń transportowych jest jeszcze bardziej znacząca w obliczu wyzwań, jakie niesie współczesność zglobalizowanego świata i pogłębiającej się integracji europejskiej. Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów łódzkiego Kongresu Rozwoju Transportu. Cieszę się, że przedstawiciele wielu środowisk spotykają się na wspólnej debacie, aby wymienić się doświadczeniami i opiniami na temat przyszłości tej ważnej branży. 0000-00-00