"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 15 sierpienia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stefan
 
CPK (1)
Premier Mateusz Morawiecki przesłał do Sejmu 27 kwietnia br. projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Sprawy, którym poświęcony jest ten projekt, są na tyle ważne dla nas wszystkich, że czuję się zobowiązany już obecnie, przed rozpoczęciem prac parlamentarnych, zrelacjonować jego treść Czytelnikom „Wolnej Drogi”. Zobowiązuję się również informować w przyszłości o postępach prac parlamentarnych nad projektem.

Ustawa ma być formalną podstawą realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej określanego w skrócie jako: CPK), inwestycji towarzyszących, tworzących system transportowy oparty o centralne położenie CPK oraz innych zadań, w tym inwestycyjnych (także rewitalizacyjnych), ujętych w programie wykonawczym.
Tytuł nie oddaje w pełni treści ustawy, koncentrującej się na dwóch sprawach; kompetencjach Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz na ułatwieniach odnoszących się do procesu inwestycyjnego. Ustawa nie odnosi się natomiast do kwestii eksploatacyjnych CPK, choć mogą one również wymagać formalnej regulacji na poziomie ustawowym.
Przypomnijmy, że 27 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów rozporządzeniem ustanowiła urząd Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (o czym wcześniej już pisaliśmy). 7 listopada 2017 r. zapadła natomiast uchwała nr 173/2017 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Przygotowana przez Pełnomocnika i akceptowana przez Rząd Koncepcja zakłada przemodelowanie kierunków polityki transportowej Państwa w celu oparcia jej o system tzw. piasty i szprych (Hub&Spoke). W tym systemie centralną rolę będzie odgrywać CPK, stanowiąc punkt odniesienia rozwoju pozostałych zasadniczych inwestycji transportowych (drogowych, kolejowych oraz lotniskowych). Ważne, byśmy zdawali sobie sprawę z wagi tej rewolucyjnej koncepcji; obecny system transportowy Państwa w sensie sieciowym kształtował się przez stulecia i spontaniczne procesy społeczne i gospodarcze doprowadziły m.in. do tego, że środkiem ciążenia infrastruktury stało się stołeczne miasto Warszawa. Projektując budowę CPK planuje się przeniesienie transportowego środka ciężkości Rzeczypospolitej na południowy zachód i dostosowanie do jego nowej lokalizacji krajowej sieci połączeń.
Pełnomocnik rządu uznał, że w obecnym stanie prawnym nie uda się zapewnić właściwego poziomu koordynacji bez zastosowania szczególnych instrumentów, bowiem brak rozwiązań prawnych porządkujących i usprawniających proces realizacji koncepcji stanowi zagrożenie dla powodzenia podejmowanych działań.
Stąd w przesłanej do Sejmu ustawie liczne szczególne przepisy stanowiące odstępstwo od powszechnie obowiązującego prawa inwestycyjnego. Zasługują one niewątpliwe na szczegółowe omówienie w przyszłości, dziś jednak chciałbym zwrócić uwagę na wyjątkowe znaczenie przepisów dział II rozdziału 1 projektowanej ustawy. Oto pełnomocnik rządu ds. budowy CPK, dotąd mający umocowanie jedynie w rozporządzeniu Rządu, który w każdej chwili mógł urząd ten zlikwidować, uchylając rozporządzenie, otrzyma ustawowe podstawy działania. Teraz likwidacja urzędu pełnomocnika ds. CPK będzie więc wymagała zmiany ustawy, czyli wspólnej decyzji Sejmu, Senatu i Prezydenta. Pełnomocnik będzie powoływany przez Premiera jako jeden z zastępców (sekretarz lub podsekretarz stanu) ministra właściwego do spraw transportu. Dzięki temu uzyska znaczną niezależność (jako powołany przez premiera), ale jednocześnie będzie mógł korzystać z aparatu wykonawczego resortu (w projekcie przewidziano, że Obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zapewnia urząd ministra właściwego do spraw transportu).
Co więcej, ustawa ma wskazać, iż minister właściwy do spraw transportu będzie wykonywał swoje zadania w odniesieniu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwa Państwowego „Portu Lotnicze” oraz nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika. Wskazane tu funkcje stanowią znaczącą część kompetencji konstytucyjnego ministra właściwego do spraw transportu, który – wobec podporządkowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Premierowi – ma również ograniczone narzędzia oddziaływania na kolej.
Co więcej, projekty zmian strategicznych dokumentów rządowych w zakresie infrastruktury, takich jak Krajowy Program Kolejowy i Program Budowy Dróg, mają być opiniowane przez Pełnomocnika przed przedłożeniem Radzie Ministrów. Jeśli parlament akceptuje omawiane przedłożenie rządowe, pełnomocnik zyska bardzo silną pozycję, co dowodzić będzie, że projekt budowy CPK ma silne poparcie polityczne.
Za dwa tygodnie napiszę więcej o uproszczeniach proceduralnych odnoszących się do inwestycji objętych projektem.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.