"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 16 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel
 
Polskie domy drewniane
20 lipca br. sejm przyjął, a tydzień później Senat aprobował, nowelizację Prawa ochrony środowiska. Ta nowelizacja zmierza do powołania spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmie teraz również wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego. Jednym ze sposobów realizacji tego celu będzie sfinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Bank Ochrony Środowiska powstania spółki Polskie Domy Drewniane. Spółce tej poświęcono specjalny, odrębny, nowy rozdział 5 w tytule VII w dziale II Prawa ochrony środowiska. Spółka Polskie Domy Drewniane (dalej – PDD), z siedzibą w Warszawie, prowadzić będzie działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa.
Kapitał PDD musi wynieść co najmniej 50.000.000 zł i zostanie pokryty przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.
PDD będą mogły również nabywać grunty, przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych, pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna, nabywać lub przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać lub sprzedawać produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym lub infrastrukturą towarzyszącą.
Łączny udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej, czyli Założycieli PDD, w kapitale zakładowym Spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki wynosić ma powyżej 50%.
Akcje imienne należące do Założycieli nie mogą być zbywane ani obciążane, z wyjątkiem zbycia lub obciążenia na rzecz Skarbu Państwa.
Uprzywilejowanie akcji imiennych należących do Założycieli, w tym w zakresie prawa głosu, oraz uprawnienia osobiste Założycieli nie wygasają z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (pod rygorem nieważności).
Spółka będzie mogła emitować obligacje, z tym że obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być skierowane wyłącznie do każdoczesnych akcjonariuszy Spółki. Obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa nie mogą być przedmiotem obrotu.
Choć powołana ustawą, spółka może podlegać restrukturyzacji bez udziału parlamentu: ustawa wskazuje bowiem, że PDD mogą zostać połączone z inną spółką albo ulec podziałowi wyłącznie za zgodą Rady Ministrów.
Dlaczego przepisy o utworzeniu spółki Polskie Domy Drewniane znalazły się w Prawie ochrony środowiska? Wydaje się, że ze względu na ekologiczne aspekty tego rodzaju budownictwa.
Projektodawcy w uzasadnieniu wskazali, iż drewno jest materiałem naturalnym i odnawialnym, podlega w 100% recyklingowi lub biodegradacji, a do jego produkcji nie są wymagane wysokoenergetyczne paliwa kopalne, jak w przypadku cegły, stali czy plastiku. Trudno z tym polemizować – wszyscy wiemy, że drzewa po prostu rosną, i to jeszcze przy okazji oczyszczają powietrze.
Wskazano w uzasadnieniu na wiele zalet budynków drewnianych. Krótko się je buduje (budynki takie można przecież składać z prefabrykatów na placu budowy), tanio ogrzewa, są lekkie, więc taniej się transportuje materiały i buduje fundamenty, są też odporne na warunki atmosferyczne i łatwe do modyfikacji (przebudowy).
Budownictwo drewniane jest popularne w wielu zamożniejszych od Polski krajach Zachodniej Europy i Ameryki Północnej. Drewno było również tradycyjnym materiałem budowlanym w Polsce, wykorzystywanym także do budowy fortyfikacji ziemno-drewnianych. Zdawano sobie jednak zawsze sprawę z mniejszej trwałości budynków drewnianych, niż murowanych. Króla Kazimierza szanujemy przecież za to, zostawił Polskę murowaną, choć zastał drewnianą. Drewniane konstrukcje były też zawsze bardziej narażone na pożary. Drewniany dom wymaga więcej i staranniejszych zabiegów konserwujących. Drewno w konstrukcji jest narażone na zniszczenie pod wpływem wilgoci.
Na marginesie relacji o tej nowelizacji wspomnieć należy, że tego samego dnia – 20 lipca br. – Prawo ochrony środowiska zostało jeszcze raz zmienione. Dokonała tego kolejna już, czwarta korekta stosunkowo nowego Prawa wodnego (z 20 lipca 2017 r.). Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowała bowiem ustawę z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawę z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.